Maandelijks archief: augustus 2022

STARTZONDAG

Aan Tafel.

Dat is het thema van de startzondag voor het komende winterseizoen van de kerk. Op zondag 11 september, willen we daar een goed begin mee maken door middel van een dienst aan tafel, hier in de Bining. Er is kindernevendienst, dus de kinderen kunnen mooi mee.

Wat anders is, is het tijdstip. De dienst begint om half 12, maar ……. vanaf 10.45 kunt u in de Bining terecht en staat de koffie klaar. En zult u denken, dat is etenstijd??? Dat klopt en daar houden we rekening mee en hopen u daarmee te verrassen.

Vandaar dat we voor déze zondag, in verband met de voorbereiding, graag willen weten op hoeveel personen we mogen rekenen. Daarom wordt u vriendelijk verzocht om u op te geven als u deze startzondag niet wilt missen.

U kunt dat doen via

* de mail (info@pgsintannaparochie.nl ; graag de naam opgeven van degenen die komen),          * via het opgavebriefje dat hieronder “staat”(NB: volgende week zondag wel inleveren)                  * door een briefje in te vullen dat in de Bining klaar ligt.

Opgave uiterlijk 5 september!

PS. In de evangeliën lezen we meerdere keren dat Jezus aan tafel gaat. Tot zelfs op de laatste avond voor zijn gevangenneming. Iets wat nog steeds z’n weerspiegeling vindt wanneer wij in de kerk aan tafel gaan, als het avondmaal is. Met elkaar aan tafel is anders dan “gewoon” naar de kerk gaan. Je zit anders, er is gelegenheid met elkaar te praten en op een andere wijze contact te hebben. In de dienst die we bij de maaltijd op de startzondag houden, staat Zacheüs centraal. Wil je weten hoe en waarom, kom dan ook op 11 september.

Vleugeldienst op 18 september: Ben ik mijn broeders hoeder?

Ben ik mijn broeders hoeder? Het zijn bekende woorden uit het begin van de Bijbel. Woorden die ook vandaag weerklank hebben, want je zou de vraag in heel veel situaties kunnen stellen. Een verhaal dat je ook de wenkbrauwen kan doen fronsen. Er staat bijvoorbeeld dat God naar het offer van Abel kijkt en niet naar dat van Kaïn. Had Hij dat niet anders kunnen doen en zo de moord die volgt voorkomen?

Zoals jullie van ons gewend zijn, zetten we jullie ook zelf weer even aan het nadenken. En dat mag weer in de Bining en dat betekent dat het nadenken gestimuleerd kan worden met een lekker bakkie. Je zou haast zeggen: als van ouds! Commissie Eredienst.

———————————————————————————————————————–Opgavestrookje Startzondag 11 september 2022

Ja, wij komen ook:

Namen:……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

AFSCHEID DS. MATTHIJS GLASTRA

Op zondag 26 juni jongstleden heeft ds. Matthijs Glastra afscheid genomen als predikant van de Protestantse Gemeente in Huissen. Hij gaat nu met emeritaat. In de jaren ’80 was ds. Matthijs een aantal jaren predikant van onze gemeente.

Hij is in die tijd ook een vriend van ons geworden, heeft onze oudste twee kinderen gedoopt en onze dochtertjes speelden altijd samen. Onze kerkelijke gemeente kreeg een uitnodiging om het afscheid bij te wonen.

Wij zijn als vertegenwoordigers van de P.G. Sint Anna en als vrienden naar Huissen getogen om het afscheid bij te wonen. We zijn in Huissen heel gastvrij ontvangen en we hebben een prachtige dienst meegemaakt. Matthijs z’n stem klonk als vanouds en zijn stijl was heel herkenbaar. De koffie en lunch na afloop smaakten voortreffelijk!

Jasper en Aafke Keizer

BECAUSE WE CARRY (de collecte op zondag)

De collecte is voor het project van de jeugd. Dat klinkt zondags bij de afkondigingen. Maar wat is dat doel ook alweer?

SPAARDOEL KINDERNEVENDIENST EN JEUGDDIENSTEN: BECAUSE WE CARRY

WEES ZELF DE VERANDERING DIE JE WILT ZIEN IN DE WERELD 

Because We Carry gelooft dat je zelf de verandering moet zijn die je graag ziet in de wereld. Daarom gaan er via Because We Carry wekelijks teams van vrijwilligers naar Lesbos om daar mensen op de vlucht te helpen.

Naast het uitdelen van het broodnodige als eten, tenten en droge kleren, proberen de teams van Because We Carry ook een glimlach, respect en wat hoop te brengen. We houden van daadkrachtige naastenliefde en ons motto is dan ook #‎nietlullenmaarpoetsen.

Om onze hulp zo relevant en efficiënt mogelijk te laten zijn,  bepalen we ter plekke waar het meeste behoefte aan is. Voor ons handen-uit-de-mouwen-werk hebben we goedkeuring van de UNHCR en we werken dagelijks intesief  samen met andere hulporganisaties, zoals o.a. Movement On The Ground en The Giving Food Truck.

De teams van vrijwilligers zorgen voor hun eigen sponsoring; elke gedoneerde euro komt zo rechtstreeks bij zijn doel terecht.

Anne Grietje Heslinga is samen met een groepje vrienden op 30 oktober 2021 via deze stichting een week naar Lesbos gegaan om daar de handen uit de mouwen te steken.