Dagelijks archief: 18 september 2023

nieuws van de zoek commissie

Zondag 17 september is een delegatie van de zoek commissie naar Wezep afgereisd om het afscheid van onze nieuwe Pastor Jacob Netjes bij te wonen. In deze jeugddienst werd Jacob bedankt voor zijn inzet als jongerenwerker de afgelopen 2 jaar. Hij gaat daar zeker gemist worden door zijn collega’s en de jongeren waar hij de afgelopen jaren een fijne band mee heeft opgebouwd. Na een glaasje fris en versnaperingen gingen we weer huiswaarts maar niet zonder Jacob en Gretha een sleutel te hebben overhandigd van de pastorie, zodat ze vast wat dingetjes kunnen opmeten enz. Tot op de bevestigingsdienst op 1 oktober.

Ga mee, loop mee, doe mee, praat mee, zing mee en ……

GA MEE”, dat is het jaarthema 2023/2024 van de Protestantse Kerk Nederland.  “GA MEE” was het uitgangspunt van de startzondag op 17 september. Maar we hopen ook dat ook dat het zijn sporen na zal laten in het komende kerkelijke seizoen. Want dat “GA MEE” kun je ook vertalen in uitnodigingen als loop mee, zing mee, help mee, doe mee en ga maar door. En die uitnodiging willen we ook richten aan de buurparochies (als we wat meer beeld hebben van wat wel en niet kunnen organiseren).

Op de startzondag hebben de aanwezigen een opgaveformulier meegekregen. Met dat formulier konden ze zich opgeven voor een activiteit in het komende winterseizoen. Ze konden opgeven of ze mee wilden doen, maar ook of ze (mee) wilden helpen die activiteit te organiseren.  We hebben daar mensen voor bij nodig! Dat opgaveformulier vinden u en jullie ook hieronder. En voor de duidelijkheid: nú opgeven verplicht tot niets, want wie weet nu al zeker dat hij/zij over een paar maanden ergens bij kan zijn? Maar als commissie eredienst willen we wel al graag een indruk van hoeveel mensen denken mee te gaan doen (en ook: mee willen helpen met organiseren). We hopen dat ook u en jullie meedoen! Vul in wat u en jou aanspreekt en lever het opgaveformulier in voor maandag 9 oktober! Dat kan in de doos in de kerk of in de brievenbus bij Rina Tadema (’t Sandpâd 15) of Jaep van der Wal (K. van Zandbergenstraat 34).

Hieronder nog een keer hetgeen waar u en jij aan mee kunnen doen:

BEZOEKEN van een MIGRANTENKERK

In Leeuwarden gaan we op bezoek bij een migrantenkerk. Hoe, wat en wanneer is nog niet bekend maar we hopen in het komend  seizoen welkom te zijn in Leeuwarden. Natuurlijk gaat het anders in een migrantenkerk, maar wat is anders en wat is het verschil met ons. En wat zegt dat verschil over hen en vooral ons?

ZANGAVOND

We hopen een zangdienst te regelen. Een dienst waarin muziek en zingen centraal staan. Velen weten wellicht nog dat we vroeger ook wel zulke diensten waren, maar ze zijn wat op de achtergrond geraakt. Toch klinkt regelmatig de vraag: Zo ’n zangdienst, zou dat niet weer eens kunnen? En dat mag misschien best wat anders dan vroeger, maar dat zingen…..  dat was toch wel mooi!

LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN

Een bloemschikking bij een dienst verbeeldt het thema van een viering of de kleur van het kerkelijk jaar. Wij willen proberen ons te verdiepen in Stille Week en Pasen, het verhaal van het lijden en de opstanding van Jezus, om dat te verbeelden in een bloemschikking.

Theater “De vliegende speeldoos”

Deze theatergroep gaat met kinderen aan de slag om in één dag een Bijbels verhaal om te zetten in toneel/musical. De kortste klap is om er even op te googlen: gewoon zoeken op “vliegende speeldoos”!

HONGERDOEK maken voor PASEN

Een vasten- of hongerdoek, is een vanaf de middeleeuwen in rooms-katholieke kerken gedurende de vastentijd tussen het middenschip en priesterkoor opgehangen doek ter bedekking van het altaar. De doek wordt veelal versierd met taferelen uit het lijden van Christus. Wij zouden willen proberen zo’n doek te maken over de 40-dagentijd en lijden en opstanding van Jezus met Pasen.

PRAAT MEE (4 gespreksavonden met ds. Liesbet)

Avonden met een bepaald thema. Dat kan van alles zijn. Over een boek, een film, een Bijbelgedeelte. Noem maar op. In een groep nadenken over, praten over en misschien wel stil zijn bij bepaalde woorden, gedachten…..

LIED van de MAAND

Het liedboek kent heel veel mooie liederen die we eigenlijk nooit zingen. Omdat we ze niet kennen of niet goed kennen. Ooit oefenden we elke maand zo ’t lied. Dat zouden we opnieuw kunnen doen. Maar er zijn wellicht ook andere manieren om een gemeente kennis te laten maken met de liederen van het liedboek.

WINDMOLENTJES VOOR GOEDE DOEL à € 3,–

U kent ze wel: de windmolentjes gemaakt van blikjes. U kunt ze bij ons kopen voor het goede doel. Dat doel is het kinderdagverblijf van Jetty van Aalsum in de krottenwijk van Pereira in Columbia. Ze kosten €3,– en u kunt ze bestellen bij Henny Rondaan (rondaan16@ziggo.nl )

Kerkenwerk

Bij de kerk is altijd wat te doen. Maar nu even heel specifiek: help mee bloemen bezorgen op de zondagmorgen, help mee dat bloemetje te maken dat zondags bij iemand in de gemeente wordt bezorgd, doe mee met het welkom met het “goedemorgenbakky”, word lid van de vrijwilligersgroep voor de jeugd of word wijkbezoeker.

Meer informatie: vragen staat vrij! Info@stannaparochie.nl of schrijf uw vraag op en doe die in de doos in de Bining of in de brievenbus bij de hierboven genoemde adressen. Voor het opgaveformulier: zie Kerkemet van oktober of vraag even bij (zie hierboven 😊)