Auteursarchief: jeugdwerk Sint Anne

Bouw een Thuis voor Moldaviërs

Bouw een thuis voor Moldaviërs.

 

Zaterdagmorgen 4 november 2023 was het een komen en gaan van mensen, die hun kledingkasten aan het opruimen waren geweest. Alles wat nog geschikt was om te dragen, werd in grote dozen en zakken naar de zaal achter de kerk “Kerk tussen de Dijken” gebracht.

Wat fijn dat er zoveel mensen hun best deden om schoonmaakmiddelen, hygiëneproducten, zeep, shampoo, kleding, schoenen en nog veel meer naar de inzameling voor de inwoners van Moldavië te brengen.

In de zaal achter de kerk stond de koffie klaar en konden de mensen die hun spullen hadden afgeleverd nog kijken naar een video’s van de hulpverleners in Moldavië.

Zaterdagmorgen 11 november 2023 gaan alle ingezamelde dozen en zakken mee op transport naar Moldavië. De vier vrachtwagens vertrekken vanuit Drachten. Eén van de chauffeurs is Freerk Lautenbag, geboren in Oudebildtzijl, getogen in St. Annaparochie en woonachtig in Jistrum.

 

Freerk houdt ons op de hoogte van het transport en het uitdelen van de hulpgoederen in Moldavië.

Heel erg bedankt voor alle ingeleverde spullen!

Adriaan, Wim, Kor, Ineke en Tineke.

 

nieuws van de zoek commissie

Zondag 17 september is een delegatie van de zoek commissie naar Wezep afgereisd om het afscheid van onze nieuwe Pastor Jacob Netjes bij te wonen. In deze jeugddienst werd Jacob bedankt voor zijn inzet als jongerenwerker de afgelopen 2 jaar. Hij gaat daar zeker gemist worden door zijn collega’s en de jongeren waar hij de afgelopen jaren een fijne band mee heeft opgebouwd. Na een glaasje fris en versnaperingen gingen we weer huiswaarts maar niet zonder Jacob en Gretha een sleutel te hebben overhandigd van de pastorie, zodat ze vast wat dingetjes kunnen opmeten enz. Tot op de bevestigingsdienst op 1 oktober.

Hieronder een selectie van foto’s van het zeer geslaagde Gideon Camping weekend.

Alleen de openlucht dienst viel in het water maar hebben we samen snel kunnen oplossen door de dienst naar de hal van Bining te verhuizen.

Vergeet je niet op te geven voor de BBQ,kamperen en/of het ontbijt tijdens het 

slotweekend op de Gideoncamping! opgave kan tot 25 Juni

 

Inspiratiedag met als Thema: Samen Jong.

Inspiratiedag van Classis Fryslân.

 

 

Afgelopen zaterdag was er in De Westereen een inspiratiedag met als Thema: Samen Jong.

Samen met Marian Wijbenga ben ik hier naartoe geweest . Het was een zeer waardevolle dag en we hebben zeker inspiratie op gedaan en gehoord hoe het wellicht anders kan. Predikant Bernard Terlouw van de PG De Westereen vertelde ons dat je in een gemeente een groep betrokken gemeenteleden hebt. Die groep kun je zien als discipelen en zij zetten zich in voor taken in en rond de kerk. Hierover zagen wij een  prachtig filmpje (zie YouTube/‘Dit is discipelschap’).

 

Incidentele kerkbezoekers of leden die wel ingeschreven staan bij de kerk maar weinig tot niet betrokken zijn, benader je anders dan de ‘betrokken groep’. De nadruk zou hierin vooral moeten liggen op verbinding zoeken. Dit kan bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren waar mensen elkaar ontmoeten en elkaar écht zien. Dit is over het algemeen een groep die niet zit te wachten op de reguliere kerkdiensten, maar misschien wel vragen heeft of zoekende is naar zingeving.

Kerk zijn is meer dan alleen de kerkdiensten met elkaar vieren. Het zou beter zijn als de nadruk komt te liggen op samen zoeken en werken aan het koninkrijk van God, in welke vorm dan ook.

 

Tijdens de inspiratiedag was er ook aandacht voor het boek ‘Samen Jong.’ In dit praktische boek over kerk zijn met jong een oud draait het om 6 kernwaarden:

  • Prioriteit aan jongere generaties geven
  • Jezus boodschap serieus nemen
  • Hart hebben voor jongere generaties
  • Verantwoordelijkheid geven aan jongere generaties
  • Warme gemeenschap zijn
  • Beste buren zijn.
  1. Met jongere generaties worden met name de 50-minners bedoeld.

Het is lastig om in een kort stukje even uit te leggen wat dit concreet voor onze gemeente kan betekenen. Maar het allerbelangrijkste is om met elkaar in gesprek te gaan over wat belangrijk is voor de jongere generatie. We moeten hun ideeën serieus nemen en er vervolgens ook echt iets mee doen. Want zoals deze dag zo mooi werd gezegd:” De jeugd is niet de toekomst, maar de jeugd is NU”. Als je wacht tot in de toekomst, dan loop je achterop.

Het volgende voorbeeld (van Wim Beekman, classispredikant) wil ik graag delen: In de tijd van de bijbel zaten de ‘oudsten’ bij de poort van Jeruzalem. Zij renden niet meer mee met de jongere generatie. Terwijl iedereen druk was, zaten zij daar. Iedereen die een vraag had of advies wilde, of misschien even zijn of haar verhaal kwijt moest wist ze te vinden. En dan zaten de ‘oudsten’ klaar om hen op weg te helpen.  Een voorbeeld wat (nu nog) niet 1 op 1 toepasbaar is in onze gemeente. Maar wel een voorbeeld waar we misschien iets van kunnen leren.
Ik denk dat we als gemeente ook heel veel kunnen leren uit het boek ‘Samen Jong’, zodat er toekomst is voor onze gemeente. En als we daar mee bezig gaan zal dat hier en daar best even pijn gaan doen. Maar als we op de oude voet doorgaan dan vissen we lege netten. (De dienst van afgelopen zondag, 23 april, had niet toepasselijker kunnen zijn). We zullen het net aan de andere kant van de boot uit moeten gooien om verder te komen. En wat mij betreft beginnen we daar zo snel mogelijk mee.

Laten we nu alvast beginnen door naar elkaar om te kijken. Vraag oprecht hoe het met iemand gaat. Vraag de jeugd die u treft bijvoorbeeld wat ze deze week hebben beleefd, zodat ook zij zich gezien voelen. En ik hoop dat we het volgende kerkseizoen als gemeente met het thema Samen Jong aan de slag kunnen gaan. Ook hoop ik dat we er bewust van mogen zijn dat samen kerk zijn meer is dan samen de kerkdienst bijwonen.

 

Hartelijke groet,

 

Corrie de Haan (jeugdouderling)

Kerkomroep storing 29 Januari

Helaas was het door een technische storing in het Ziggo modem niet mogelijk de dienst van zondag 29 Januari live uit te zenden. Wel is vanaf nu een groot deel van de dienst terug te zien via de kerkomroep     https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21917

De brom welke de laatste tijd aanwezig was is inmiddels opgelost.

Groet Beamerteam

Bezoek aan spaardoel 2022/2023 Lyndenstein in Beetsterzwaag

Spaardoel 2023
Zaterdag 21 januari zijn we met een groepje kinderen naar Lyndenstein in Beetsterzwaag geweest en kregen daar een mooie rondleiding door Simon Anne  Beimers, die hier na zijn rug operatie een aantal maanden heeft gerevalideerd en door Wybe Uiterdijk die hier werkzaam is.

Nu konden we zien waar het spaardoel van dit jaar voor bedoeld is, het opknappen en uitbreiden van o.a. de huiskamers en ontspanningsruimte voor de kinderen die daar verblijven.

Daarnaast hebben we gezien wat er allemaal aangeboden wordt aan revalidatie voor kinderen en hebben we verschillende de oefenzalen bekeken. Na afloop stond er drinken voor ons klaar met een lekkere appelflap.
Hierna hebben we nog in de sportzaal gekeken naar de warming-up  van de oefenwedstrijd rolstoelrugby Nederland- Duitsland.

Het was een interessante dag waar we veel mochten bekijken!
Simon Anne en Wybe bedankt voor deze fijne rondleiding!

Uitnodiging KND om naar Lyndensteyn (spaardoel22/23) te gaan zaterdag 21 Januari

Hallo kinderen van de kindernevendienst,

Zoals jullie misschien wel weten sparen we elk jaar voor een speciaal doel (in het varkentje).

Momenteel sparen we voor het revalidatiecentrum Lyndensteyn in Beetsterzwaag.

Meer info kijk dan hier eens. https://cornelia.revalidatie-friesland.nl/

Simon Anne Beimers is hier na een operatie aan zijn rug ook een aantal weken geweest.

Wat is er nu mooier om te zien waar je met zijn allen voor spaart.

Simon Anne wil ons in Lyndensteyn een rondleiding geven zodat jullie kunnen zien wat een revalidatiecentrum is en wat ze daar allemaal doen om kinderen zo goed mogelijk te laten functioneren.

 

Wij zijn daarom op 21 januari  uitgenodigd om daar te komen.

We vetrekken om 12.00 vanaf Upstairs en zijn ongeveer 15.30 weer thuis.

Geef je op voor 17 januari zodat we weten hoeveel auto’s we moeten regelen. Opgeven kan door een berichtje te sturen naar upstairs.stanne@gmail.com of een appje naar 0638250561 (mob. nr. van Corrie).

Als iemand van de ouders wil rijden, horen we dat ook heel graag.

 

Tot ziens op 21 januari!

Groeten van het JPF (Tineke, Doety, Johan-Klaas, Eerde en Maaike, Sybo, Corrie)

Kerstmusical:

Kerstmusical:

 

Helaas was de geluidsversterking tijdens de musical niet waar we op gehoopt hadden, waardoor de tekst waar de kinderen zo hard op hadden geoefend niet altijd duidelijk overkwam. .Bij de opname van de kerkomroep is het geluid iets beter. Wel even met de volumeknop spelen om tijdens de liedjes het geluid iets zachter te zetten. Wilt u het nog terug kijken dat kan via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21917     Nogmaals veel plezier met de kerstmusical Hotel de herberg.