Categoriearchief: Nieuws

Kaarsje KND wat zat er in ?

Op 1e kerstdag kregen de kinderen een eigen versierde kersttasje mee naar huis. Daar zat o.a. een waxinelichtje in. Een kaarsje waarin je iets kunt zien als al het kaarsvet gesmolten is.
Hieronder het gedichtje dat er bij zat en het gesmolten kaarsje met de afbeelding die zichtbaar is geworden.

 

 

Dit lichtje

Dit lichtje is als een warme deken
heb je het al eens goed bekeken?
Dit lichtje spreekt met zachte stem
is’t het wonder uit Bethlehem?
Kijk nog eens een keer
en luister maar weer
dan voltrekt zich een heel groot wonder
dit lichtje is namelijk zeer bijzonder
ssst, wees even stil, dan kun je horen
als Hij tegen je zegt
Ik ben ook voor jou geboren.

Kerstplein op vrijdag 15 december in Campus Middelsee

Vrijdag 15 december van 16.00-20.00 uur ‘Kerstplein’ Campus Middelsee met een gezellig en sfeervol programma. Er is niets gezelliger dan in de donkere tijden een kaarsje aan te steken en dus nu de tijd om een mooie kaars in huis te halen. Dat kan op het Kerstplein! Wereldwinkel het Bildt heeft haar bijzondere Swazikaarsen en de duurzame palmoliekaarsen en waxinelichtjes gedoneerd aan de Ulbe van Houtenschool in St. Annaparochie. Met de opbrengst steunt de Ulbe het scholenproject van World Servants.

Chanelenie Sewpal van klas 3 gaat komende zomer naar Panama om daar te helpen met de nieuwbouw van een klaslokaal. 100 Kinderen die de school dit jaar moest weigeren wegens ruimtegebrek kunnen dan straks wel naar school. Met goed basisonderwijs in een veilige omgeving kunnen kinderen bouwen aan een betere toekomst. Kom gauw langs en steun Chanelenie en World Servants.

Bouw een Thuis voor Moldaviërs

Bouw een thuis voor Moldaviërs.

 

Zaterdagmorgen 4 november 2023 was het een komen en gaan van mensen, die hun kledingkasten aan het opruimen waren geweest. Alles wat nog geschikt was om te dragen, werd in grote dozen en zakken naar de zaal achter de kerk “Kerk tussen de Dijken” gebracht.

Wat fijn dat er zoveel mensen hun best deden om schoonmaakmiddelen, hygiëneproducten, zeep, shampoo, kleding, schoenen en nog veel meer naar de inzameling voor de inwoners van Moldavië te brengen.

In de zaal achter de kerk stond de koffie klaar en konden de mensen die hun spullen hadden afgeleverd nog kijken naar een video’s van de hulpverleners in Moldavië.

Zaterdagmorgen 11 november 2023 gaan alle ingezamelde dozen en zakken mee op transport naar Moldavië. De vier vrachtwagens vertrekken vanuit Drachten. Eén van de chauffeurs is Freerk Lautenbag, geboren in Oudebildtzijl, getogen in St. Annaparochie en woonachtig in Jistrum.

 

Freerk houdt ons op de hoogte van het transport en het uitdelen van de hulpgoederen in Moldavië.

Heel erg bedankt voor alle ingeleverde spullen!

Adriaan, Wim, Kor, Ineke en Tineke.

 

HERINNERING HERINNERING

De opgavebriefjes voor de activiteiten voor het winterseizoen “Ga mee” kunnen u en jullie deponeren in de doos bij de uitgang Bining of brengen bij een van de genoemde adressen. Dat kan tot en met zondag 8 oktober!. Hebt je geen opgavebriefje meer, ze zijn te vinden in de Kerkemet.

 

Bevestiging Jacob Nentjes op 1 oktober

Op zondag 1 oktober zal Jacob Nentjes worden bevestigd als kerkelijk werker van de PG Sint Annaparochie.            Vanaf die dag gaat hij ook officieel aan het werk voor onze gemeente. Hij gaat zich vooreerst met name richten op de kinderen, kindernevendienst en de jeugd van 12+ en 16+, waar nodig en mogelijk ook in samenwerking met de buurparochies. In de loop van de tijd zullen daar andere vormen van pastoraal werk bijkomen. En natuurlijk gaat hij ook voor en dat is om te beginnen met name in de diensten van het JPF.

De dienst van zondag 1 oktober zal worden geleid door ds. Liesbet Geijlvoet.

nieuws van de zoek commissie

Zondag 17 september is een delegatie van de zoek commissie naar Wezep afgereisd om het afscheid van onze nieuwe Pastor Jacob Netjes bij te wonen. In deze jeugddienst werd Jacob bedankt voor zijn inzet als jongerenwerker de afgelopen 2 jaar. Hij gaat daar zeker gemist worden door zijn collega’s en de jongeren waar hij de afgelopen jaren een fijne band mee heeft opgebouwd. Na een glaasje fris en versnaperingen gingen we weer huiswaarts maar niet zonder Jacob en Gretha een sleutel te hebben overhandigd van de pastorie, zodat ze vast wat dingetjes kunnen opmeten enz. Tot op de bevestigingsdienst op 1 oktober.

Ga mee, loop mee, doe mee, praat mee, zing mee en ……

GA MEE”, dat is het jaarthema 2023/2024 van de Protestantse Kerk Nederland.  “GA MEE” was het uitgangspunt van de startzondag op 17 september. Maar we hopen ook dat ook dat het zijn sporen na zal laten in het komende kerkelijke seizoen. Want dat “GA MEE” kun je ook vertalen in uitnodigingen als loop mee, zing mee, help mee, doe mee en ga maar door. En die uitnodiging willen we ook richten aan de buurparochies (als we wat meer beeld hebben van wat wel en niet kunnen organiseren).

Op de startzondag hebben de aanwezigen een opgaveformulier meegekregen. Met dat formulier konden ze zich opgeven voor een activiteit in het komende winterseizoen. Ze konden opgeven of ze mee wilden doen, maar ook of ze (mee) wilden helpen die activiteit te organiseren.  We hebben daar mensen voor bij nodig! Dat opgaveformulier vinden u en jullie ook hieronder. En voor de duidelijkheid: nú opgeven verplicht tot niets, want wie weet nu al zeker dat hij/zij over een paar maanden ergens bij kan zijn? Maar als commissie eredienst willen we wel al graag een indruk van hoeveel mensen denken mee te gaan doen (en ook: mee willen helpen met organiseren). We hopen dat ook u en jullie meedoen! Vul in wat u en jou aanspreekt en lever het opgaveformulier in voor maandag 9 oktober! Dat kan in de doos in de kerk of in de brievenbus bij Rina Tadema (’t Sandpâd 15) of Jaep van der Wal (K. van Zandbergenstraat 34).

Hieronder nog een keer hetgeen waar u en jij aan mee kunnen doen:

BEZOEKEN van een MIGRANTENKERK

In Leeuwarden gaan we op bezoek bij een migrantenkerk. Hoe, wat en wanneer is nog niet bekend maar we hopen in het komend  seizoen welkom te zijn in Leeuwarden. Natuurlijk gaat het anders in een migrantenkerk, maar wat is anders en wat is het verschil met ons. En wat zegt dat verschil over hen en vooral ons?

ZANGAVOND

We hopen een zangdienst te regelen. Een dienst waarin muziek en zingen centraal staan. Velen weten wellicht nog dat we vroeger ook wel zulke diensten waren, maar ze zijn wat op de achtergrond geraakt. Toch klinkt regelmatig de vraag: Zo ’n zangdienst, zou dat niet weer eens kunnen? En dat mag misschien best wat anders dan vroeger, maar dat zingen…..  dat was toch wel mooi!

LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN

Een bloemschikking bij een dienst verbeeldt het thema van een viering of de kleur van het kerkelijk jaar. Wij willen proberen ons te verdiepen in Stille Week en Pasen, het verhaal van het lijden en de opstanding van Jezus, om dat te verbeelden in een bloemschikking.

Theater “De vliegende speeldoos”

Deze theatergroep gaat met kinderen aan de slag om in één dag een Bijbels verhaal om te zetten in toneel/musical. De kortste klap is om er even op te googlen: gewoon zoeken op “vliegende speeldoos”!

HONGERDOEK maken voor PASEN

Een vasten- of hongerdoek, is een vanaf de middeleeuwen in rooms-katholieke kerken gedurende de vastentijd tussen het middenschip en priesterkoor opgehangen doek ter bedekking van het altaar. De doek wordt veelal versierd met taferelen uit het lijden van Christus. Wij zouden willen proberen zo’n doek te maken over de 40-dagentijd en lijden en opstanding van Jezus met Pasen.

PRAAT MEE (4 gespreksavonden met ds. Liesbet)

Avonden met een bepaald thema. Dat kan van alles zijn. Over een boek, een film, een Bijbelgedeelte. Noem maar op. In een groep nadenken over, praten over en misschien wel stil zijn bij bepaalde woorden, gedachten…..

LIED van de MAAND

Het liedboek kent heel veel mooie liederen die we eigenlijk nooit zingen. Omdat we ze niet kennen of niet goed kennen. Ooit oefenden we elke maand zo ’t lied. Dat zouden we opnieuw kunnen doen. Maar er zijn wellicht ook andere manieren om een gemeente kennis te laten maken met de liederen van het liedboek.

WINDMOLENTJES VOOR GOEDE DOEL à € 3,–

U kent ze wel: de windmolentjes gemaakt van blikjes. U kunt ze bij ons kopen voor het goede doel. Dat doel is het kinderdagverblijf van Jetty van Aalsum in de krottenwijk van Pereira in Columbia. Ze kosten €3,– en u kunt ze bestellen bij Henny Rondaan (rondaan16@ziggo.nl )

Kerkenwerk

Bij de kerk is altijd wat te doen. Maar nu even heel specifiek: help mee bloemen bezorgen op de zondagmorgen, help mee dat bloemetje te maken dat zondags bij iemand in de gemeente wordt bezorgd, doe mee met het welkom met het “goedemorgenbakky”, word lid van de vrijwilligersgroep voor de jeugd of word wijkbezoeker.

Meer informatie: vragen staat vrij! Info@stannaparochie.nl of schrijf uw vraag op en doe die in de doos in de Bining of in de brievenbus bij de hierboven genoemde adressen. Voor het opgaveformulier: zie Kerkemet van oktober of vraag even bij (zie hierboven 😊)