Categoriearchief: Nieuws

Inspiratiedag met als Thema: Samen Jong.

Inspiratiedag van Classis Fryslân.

 

 

Afgelopen zaterdag was er in De Westereen een inspiratiedag met als Thema: Samen Jong.

Samen met Marian Wijbenga ben ik hier naartoe geweest . Het was een zeer waardevolle dag en we hebben zeker inspiratie op gedaan en gehoord hoe het wellicht anders kan. Predikant Bernard Terlouw van de PG De Westereen vertelde ons dat je in een gemeente een groep betrokken gemeenteleden hebt. Die groep kun je zien als discipelen en zij zetten zich in voor taken in en rond de kerk. Hierover zagen wij een  prachtig filmpje (zie YouTube/‘Dit is discipelschap’).

 

Incidentele kerkbezoekers of leden die wel ingeschreven staan bij de kerk maar weinig tot niet betrokken zijn, benader je anders dan de ‘betrokken groep’. De nadruk zou hierin vooral moeten liggen op verbinding zoeken. Dit kan bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren waar mensen elkaar ontmoeten en elkaar écht zien. Dit is over het algemeen een groep die niet zit te wachten op de reguliere kerkdiensten, maar misschien wel vragen heeft of zoekende is naar zingeving.

Kerk zijn is meer dan alleen de kerkdiensten met elkaar vieren. Het zou beter zijn als de nadruk komt te liggen op samen zoeken en werken aan het koninkrijk van God, in welke vorm dan ook.

 

Tijdens de inspiratiedag was er ook aandacht voor het boek ‘Samen Jong.’ In dit praktische boek over kerk zijn met jong een oud draait het om 6 kernwaarden:

 • Prioriteit aan jongere generaties geven
 • Jezus boodschap serieus nemen
 • Hart hebben voor jongere generaties
 • Verantwoordelijkheid geven aan jongere generaties
 • Warme gemeenschap zijn
 • Beste buren zijn.
 1. Met jongere generaties worden met name de 50-minners bedoeld.

Het is lastig om in een kort stukje even uit te leggen wat dit concreet voor onze gemeente kan betekenen. Maar het allerbelangrijkste is om met elkaar in gesprek te gaan over wat belangrijk is voor de jongere generatie. We moeten hun ideeën serieus nemen en er vervolgens ook echt iets mee doen. Want zoals deze dag zo mooi werd gezegd:” De jeugd is niet de toekomst, maar de jeugd is NU”. Als je wacht tot in de toekomst, dan loop je achterop.

Het volgende voorbeeld (van Wim Beekman, classispredikant) wil ik graag delen: In de tijd van de bijbel zaten de ‘oudsten’ bij de poort van Jeruzalem. Zij renden niet meer mee met de jongere generatie. Terwijl iedereen druk was, zaten zij daar. Iedereen die een vraag had of advies wilde, of misschien even zijn of haar verhaal kwijt moest wist ze te vinden. En dan zaten de ‘oudsten’ klaar om hen op weg te helpen.  Een voorbeeld wat (nu nog) niet 1 op 1 toepasbaar is in onze gemeente. Maar wel een voorbeeld waar we misschien iets van kunnen leren.
Ik denk dat we als gemeente ook heel veel kunnen leren uit het boek ‘Samen Jong’, zodat er toekomst is voor onze gemeente. En als we daar mee bezig gaan zal dat hier en daar best even pijn gaan doen. Maar als we op de oude voet doorgaan dan vissen we lege netten. (De dienst van afgelopen zondag, 23 april, had niet toepasselijker kunnen zijn). We zullen het net aan de andere kant van de boot uit moeten gooien om verder te komen. En wat mij betreft beginnen we daar zo snel mogelijk mee.

Laten we nu alvast beginnen door naar elkaar om te kijken. Vraag oprecht hoe het met iemand gaat. Vraag de jeugd die u treft bijvoorbeeld wat ze deze week hebben beleefd, zodat ook zij zich gezien voelen. En ik hoop dat we het volgende kerkseizoen als gemeente met het thema Samen Jong aan de slag kunnen gaan. Ook hoop ik dat we er bewust van mogen zijn dat samen kerk zijn meer is dan samen de kerkdienst bijwonen.

 

Hartelijke groet,

 

Corrie de Haan (jeugdouderling)

Opheffingsuitverkoop- opbrengst voor projecten in Afrika.

Wereldwinkel het Bildt sluit op 1 juli na 29 jaar de deuren!

De Wereldwinkel – die zich al die tijd inzette voor eerlijke handel en een goede prijs voor producenten in derdewereldlanden – moet de huidige locatie verlaten. Commercieel huren is voor ons onbetaalbaar.

Wereldwinkel het Bildt kwam voor het eerst naar buiten op de Lammetsymet van 1994 in St.-Annaparochie. Fairtrade is een normaal begrip geworden; dat was in die tijd nog niet zo. Wereldwinkel het Bildt zorgde ervoor dat het Bildt als eerste gemeente van Fryslân een FairTrade-gemeente werd, als derde van Nederland. Er is veel bereikt, ook op het gebied van een breder bewustzijn bij het publiek.

Inmiddels zijn wij gestart met de uitverkoop- alles moet weg! De medewerkers hebben een project gevonden waar de overgebleven middelen – zo’n € 15.000 eigen vermogen en de opbrengst van de uitverkoop – naar toe zal gaan. Stichting Vhufuli Art creëert werkplaatsen in Zimbabwe, Ghana en Madagascar voor mensen uit de regio die daar aan het werk kunnen en zo een betaalde baan krijgen. Ze ontvangen een Fair loon en hebben zo zicht op een betere toekomst. De producten die zij maken gaan via onze importeur Gone Arty, WFTO gecertificeerd, zowel naar Wereldwinkels als naar reguliere winkels en dat laatste is een goede zaak. Helpen jullie mee! Tot ziens in Warmoesstraat 61 in St. Annaparochie  tel 0518400754

Kijk voor meer informatie op: facebook.com/wereldwinkelhetbildt

Nog even over de diensten met de Omrop

 

 

Beste gemeenteleden,

In april zijn we als gemeente “Tsjerke fan de moanne” bij Omrop Fryslân geweest. Hopelijk vond iedereen dat fijne en goede diensten. In de Kerkemet van april stonden drie vragen over deze diensten. En bij deze even een herinnering want we vinden het fijn te weten hoe u/jullie deze diensten hebben ervaren.

De vragen kunnen op 7 mei in de doos in de Bing worden gedaan of gemaild naar info@pgsintannaparochie.nl.

 1. Wat is jullie mening over deze diensten?
 2. Welke suggesties voor verbetering zijn er (kan van alles zijn wat met deze diensten te maken heeft)?
 3. Als we nog eens worden gevraagd om Tsjerke fan de moanne te zijn, moeten we dat dan weer doen of niet?

Alvast bedankt,

Namens Commissie Eredienst, Jaep van der Wal

gemeenteavond 19 april 19.45 uur in de Bining

Gemeenteavond 19 april 2023

U en jij worden van harte uitgenodigd voor de  gemeenteavond van 19 april 2023 a.s.

Aanvang 19.45 uur in De Bining

 1. Opening
 2. Pieter Knijff: Landbouwpastoraat 3.0
 3. Pauze
 4. Rondvraag
 5. Nieuws combi Bildtse parochies
 6. Jaarcijfers kerk, diaconie en Bining
 7. Terugblik van de voorzitter
 8. Sluiting

Kerkomroep storing 29 Januari

Helaas was het door een technische storing in het Ziggo modem niet mogelijk de dienst van zondag 29 Januari live uit te zenden. Wel is vanaf nu een groot deel van de dienst terug te zien via de kerkomroep     https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21917

De brom welke de laatste tijd aanwezig was is inmiddels opgelost.

Groet Beamerteam

Bezoek aan spaardoel 2022/2023 Lyndenstein in Beetsterzwaag

Spaardoel 2023
Zaterdag 21 januari zijn we met een groepje kinderen naar Lyndenstein in Beetsterzwaag geweest en kregen daar een mooie rondleiding door Simon Anne  Beimers, die hier na zijn rug operatie een aantal maanden heeft gerevalideerd en door Wybe Uiterdijk die hier werkzaam is.

Nu konden we zien waar het spaardoel van dit jaar voor bedoeld is, het opknappen en uitbreiden van o.a. de huiskamers en ontspanningsruimte voor de kinderen die daar verblijven.

Daarnaast hebben we gezien wat er allemaal aangeboden wordt aan revalidatie voor kinderen en hebben we verschillende de oefenzalen bekeken. Na afloop stond er drinken voor ons klaar met een lekkere appelflap.
Hierna hebben we nog in de sportzaal gekeken naar de warming-up  van de oefenwedstrijd rolstoelrugby Nederland- Duitsland.

Het was een interessante dag waar we veel mochten bekijken!
Simon Anne en Wybe bedankt voor deze fijne rondleiding!

‘Er is geen plaats om te rusten in de steden van de blanke man”

Op de gemeenteavond van november had dhr. Kleinhesselink het over de toespraak van Indianenopperhoofd Seattle (1854). Ik kwam die toespraak toevallig tegen en het is erg de moeite waard die te lezen. Ook tegen de achtergrond van hoe wij met de aarde omgaan en “er tegen aan kijken”:

Het grote opperhoofd in Washington heeft gesproken: hij wenst ons land te kopen. Het grote opperhoofd heeft ook woorden gesproken van vriendschap en vrede. Dat is zeer goed van hem omdat hij onze vriendschap niet nodig heeft.

Maar we zullen over uw aanbod beraadslagen, want we weten dat als wij ons land niet verkopen de blanke man met zijn geweren komt en het in bezit neemt. Hoe kun je de lucht, de warmte van het land kopen of verkopen? Dat is voor ons moeilijk te bedenken. Als wij de prikkeling van het water niet kunnen bezitten, hoe kunt u het van ons kopen? Wij zullen hierover op onze tijd een beslissing nemen.

Zoals het opperhoofd Seattle zegt: Het grote opperhoofd in Washington kan vast op ons rekenen, zoals onze blanke broeders kunnen rekenen op de terugkeer van de seizoenen.

Mijn woorden zijn als sterren. Zij verdwijnen niet. Elk stuk van dit land is heilig voor mijn volk. Iedere spar, die glanst in de zon, elk zandstand, elke nevel in de donkere bossen, elke open plaats, elke zoemende bij is heilig in de gedachten en herinnering van mijn volk. Het sap, dat in de boom opstijgt, draagt de herinnering van de rode man.

Een dode blanke man vergeet het land van zijn geboorte als hij zijn tocht naar de sterren begint. Onze doden vergeten dit prachtige land nooit: het is de moeder van de rode man. Wij zijn een deel van de aarde en de aarde is een deel van ons. De geurende bloemen zijn onze zusters, het rendier, het paard, de grote adelaars, onze broeders. De schuimkoppen in de rivier, het sap van de weidebloemen, het zweet van de pony en van de man – het is allemaal van hetzelfde geslacht, ons geslacht.

Als dus het grote opperhoofd in Washington laat zeggen dat hij ons land wil kopen, vraagt hij wel veel van ons. Het grote opperhoofd laat zeggen dat hij voor ons een plaats zal reserveren waar wij rustig zullen kunnen leven. Hij zal onze vader zijn en wij zullen zijn kinderen zijn. Maar kan dat wel? God heeft uw volk lief. Maar zijn rode kinderen heeft hij verlaten. Hij zendt machines om de blanke man te helpen bij zijn werk en hij bouwt grote wigwams voor hem. Hij maakt uw volk dag na dag sterker. Weldra zult u het land overspoelen, zoals de rivier na een plotselinge regen zich door de kloof stort. Maar mijn volk en ik zijn het aflopend getij.

Nee, wij zijn van een ander ras. Onze kinderen spelen niet samen met die van u en onze mannen vertellen andere verhalen. God begunstigt u en wij, wij zijn tot wezen geworden.

Wij zullen uw aanbod ons land te kopen, dus overwegen. Maar het zal niet gemakkelijk zijn. Want dit is ons heilig. Wij beleven vreugde aan deze bossen. Ik weet het niet, maar onze wegen zijn anders dan de uwe. Dit glinsterend water dat stroomt in beken en rivieren is niet zomaar water. Het is het bloed van onze voorouders. Als wij het land verkopen moet u bedenken dat het gewijde grond is en u moet uw kinderen leren dat het heilig is. En dat elke vage weerspiegeling in het heldere water van het meer spreekt van gebeurtenissen uit het verleden van mijn volk. Het murmelend water is de stem van mijn vaders vader. De rivieren zijn onze broeders, zij lessen onze dorst. De rivieren dragen onze kano’s en voeden onze kinderen. Als wij ons land verkopen moet u bedenken en aan uw kinderen leren dat de rivieren onze broeders zijn. En ook uw broeders en dat u voortaan net zo vriendelijk moet zijn voor de rivieren als u voor uw broeders zou zijn.

De rode man heeft zich altijd teruggetrokken voor de oprukkende blanke, zoals de nevels in heuvels vlucht voor de zon in de morgen. Maar de as van onze vaderen is heilig. Hun graven zijn gewijde grond. Wij weten dat de blanke man onze manier niet begrijpt. Voor hem is het ene stuk grond gelijk aan het andere. Hij is een vreemde, die in de nacht komt en van het land neemt wat hij nodig heeft. Hij behandelt zijn moeder, de aarde en zijn broeder, de lucht als koopwaar, die hij kan uitbuiten en weer verkopen als goedkope kralen. Zijn honger zal de aarde kaal vreten en slechts een woestijn achterlaten. Ik begrijp het niet. Onze wegen zijn anders dan de uwe.

Het zien van uw steden doet pijn aan de ogen van de rode man. Maar misschien komt het omdat de rode man maar een wilde is die niets kan begrijpen. Er is geen plaats om uit te rusten in de steden van de blanke man. Geen plaats waar je het openspringen van de knoppen in het voorjaar kunt horen of het geruis van de vliegende vogels. Maar misschien komt het omdat ik een wilde ben en dom. Het lawaai schijnt alleen maar bestemd om de oren pijn te doen. En wat heeft het leven voor zin als een man niet meer de eenzame kreet van de nachtuil kan horen of het praten van de kikkers rond het meer in de avond? Ik ben maar een oude man en dom.

De indiaan houdt van het zachte ruisen van de wind over het water, en de geur van de wind, gezuiverd door de middagregen of meedragend de geur van pijnbomen. De lucht is kostbaar voor de rode man, want alles deelt dezelfde lucht. De dieren, de bomen, de mensen, alles heeft deel aan dezelfde lucht. De blanke heeft geen aandacht voor de lucht die hij inademt. Als een man die al vele dagen stervende is, zo is hij gevoelloos voor kwade dampen.

Maar als wij u ons land verkopen, dan moet u bedenken dat de lucht voor ons waardevol is, dat de lucht zijn adem meedeelt aan al het leven dat hen in stand houdt. De wind, die mijn grootvader zijn eerste ademtocht gaf, neemt ook zijn laatste zucht in ontvangst. En de wind moet ook onze kinderen de levensgeest geven. En als wij u ons land verkopen, moet u het wel afgezonderd houden, gewijde grond waar ook de blanke man kan komen om de wind te proeven met de geur van weidebloemen.

Wij zullen dus uw aanbod ons land te kopen in overweging nemen. Als wij besluiten het aanbod aan te nemen wil ik een voorwaarde stellen: de blanke man moet de dieren van dit land beschouwen als zijn broeders. Ik ben maar een wilde en ik begrijp het niet.

Ik zag duizenden rottende buffels op de prairie, achtergelaten door de blanke man die ze neerschoot vanuit een rijdende trein. Ik ben maar een wilde, en ik kan niet begrijpen hoe het rokende ijzeren paard belangrijker kan zijn dan de buffel, die wij alleen maar doden om in leven te blijven. Wat is de mens zonder dieren? Als alle dieren weg zijn, zal de mens sterven aan een gevoel van grote eenzaamheid. Want wat er gebeurt met de dieren gebeurt spoedig met de mens. Alle dingen hangen samen.

Wat er met de aarde gebeurt, gebeurt met de kinderen van de aarde. U moet uw kinderen leren dat de grond onder hun voeten de aarde van onze grootvaders is. Leer ze eerbied voor de aarde, vertel uw kinderen dat de aarde vervuld is van de levens van onze ouders: dat de aarde onze moeder is. Wat er gebeurt met de aarde, gebeurt met de kinderen van de aarde. Als een man op de grond spuwt, spuwt hij op zichzelf. Dit weten wij: Alles hangt samen als het bloed dat een familie verbindt. Alles hangt met alles samen.

Wat er gebeurt met de aarde, gebeurt met de kinderen van de aarde. De mens heeft het web van het leven niet gewoven. Hij is slechts  één draad ervan. Wat hij met het web doet, doet hij met zichzelf. Nee, dag en nacht kunnen niet samengaan. Onze doden leven voort in de stille wateren van de aarde. Zij keren terug als de naderende voetstappen van de komende lengte. Het is hun geest, die als een rimpeling van de wind over het water van de meren loopt.

Wij zullen overwegen waarom de blanke man het land wil kopen. Wat wil de blanke man dan kopen, zal mijn volk vragen. Het is zo moeilijk te begrijpen voor ons. Hoe kun je de lucht kopen of verkopen, de warmte van de aarde, de snelheid van de antiloop? Hoe kunnen wij die dingen aan u verkopen en hoe kunt u dat kopen? Is de aarde van u om ermee te doen naar goeddunken, alleen omdat de rode man een stuk papier tekent en het geeft aan de blanke man?

Als wij zelf de prikkeling van de lucht en het kabbelen van het water niet kunnen bezitten, hoe kunt u het dan van ons kopen? Kunt u een buffel terugkopen, als de laatste al gedood is? Maar wij zullen uw aanbod overwegen, want we weten dat als we niet verkopen, de blanke man met zijn geweren komt en ons het land met geweld ontneemt. Maar wij zijn slechts primitieven en de blanke man, nu nog menend dat hij sterk is, denkt dat hij een god is, die de gehele aarde bezit. Hoe kan de mens zijn moeder bezitten?

Maar uw aanbod ons land te kopen, zullen wij overwegen. Dag en nacht kunnen niet samen leven. Wij zullen uw aanbod overwegen om ons terug te trekken in het reservaat dat u voor mijn volk hebt bestemd. Wij zullen dan in afzondering leven, en in vrede. Het maakt niet veel uit waar wij de rest van onze dagen doorbrengen. Onze kinderen hebben hun vaders gezien, verslagen in de nederlaag. Onze krijgers hebben de schande gekend en na de nederlaag zijn hun dagen leeg geworden. Zij vergiftigen hun lichaam met zoet voedsel en sterke drank.

Het maakt niet veel uit waar wij de rest van onze dagen doorbrengen. Nog een paar uur, nog een paar winters en geen enkel kind van de grote stammen die eens op de aarde hebben geleefd of die nu in kleine troepen door de bossen zwerven, zal meer over zijn om te treuren aan de graven van een volk, eens even machtig als uw volk.

Maar waarom zou ik treuren over de ondergang van mijn volk? Stammen bestaan uit mensen. Meer niet. Mensen komen, mensen gaan, als de golven van de zee. En zelfs de blanke man, wiens god hem als een vriend behandelt, kan niet ontkomen aan ons aller lot.

Maar misschien zullen we uiteindelijk allemaal broeders zijn. We zullen zien. Een ding weten we en de blanke man zal het eens ontdekken – onze god en uw god is dezelfde. U kunt nu wel denken dat u hem bezit, zoals u ons land wil bezitten, maar dat kunt u niet. Hij is de god van alle mensen en zijn hart klopt evenzeer voor de rode als voor de blanke man. Deze aarde is hem lief en beschadigen van de aarde, betekent zijn schepper beledigen. Ook de blanke man zal ten ondergaan, misschien nog eerder dan al de andere stammen. Bevuil uw legerstede en u zult bezwijken aan uw eigen vuil.

Maar in uw ondergang zult u vurig branden, aangestoken door de macht van de god, die u naar dit land heeft gebracht en u de heerschappij heeft gegeven over dit land en over de rode man. Dat noodlottig einde is voor ons een mysterie, want wij begrijpen niet waarom de buffels zijn afgeslacht, de wilde paarden zijn getemd, waarom de verste hoeken van het woud stinken naar de lucht van vele mannen en het rijpe koren op de heuvels overdekt is met praatdraden. Waar is het struikgewas? Verdwenen! Waar is de adelaar ? Verdwenen! Wat betekent het, afscheid te nemen van de snelle pony en de jacht?

Het einde van het leven en het begin van de ondergang. God gaf u heerschappij over de dieren, de bossen en met een bijzondere bedoeling ook over de rode man. Maar dat lot is een mysterie voor de rode man. Wij zouden misschien kunnen begrijpen als we wisten waar de blanke man van droomt. Van welke hoop en verwachting hij zijn kinderen vertelt in de lange winteravonden. Welke visioenen hij graveert in hun harten, zodat zij verlangend uitzien naar de dag van morgen. Maar wij zijn wilden. De dromen van de blanke man zijn ons verborgen. En omdat ze verborgen zijn, zullen wij onze eigen weg gaan. Want boven alles eerbiedigen wij het recht van elke man, te leven zoals hij wil, hoe ook verschillend van het leven van zijn broeder. Wij hebben weinig gemeen.

Wij overwegen uw aanbod ons land te kopen. Als wij instemmen, zal dat zijn om het reservaat veilig te stellen dat u ons hebt beloofd. Daar zullen wij misschien onze weinige dagen nog doorbrengen, zoals wij dat willen. Als de laatste rode man zal zijn verdwenen van deze aarde, en als de herinnering aan hem nog slechts een schaduw is van een volk boven de prairie, dan zullen nog deze stranden en deze bossen bewoond worden door de geesten van mijn volk. Want zij hebben dit land lief, zoals de nieuwgeborene zijn moeders hartklop lief heeft.

Een dingen weten wij: onze god is dezelfde als de uwe. Deze aarde is hem dierbaar. En ook de blanke man kan niet ontkomen aan ons aller lot. Misschien zullen wij tenslotte toch broeders zijn.

Eens zullen we het zien.

Uitnodiging KND om naar Lyndensteyn (spaardoel22/23) te gaan zaterdag 21 Januari

Hallo kinderen van de kindernevendienst,

Zoals jullie misschien wel weten sparen we elk jaar voor een speciaal doel (in het varkentje).

Momenteel sparen we voor het revalidatiecentrum Lyndensteyn in Beetsterzwaag.

Meer info kijk dan hier eens. https://cornelia.revalidatie-friesland.nl/

Simon Anne Beimers is hier na een operatie aan zijn rug ook een aantal weken geweest.

Wat is er nu mooier om te zien waar je met zijn allen voor spaart.

Simon Anne wil ons in Lyndensteyn een rondleiding geven zodat jullie kunnen zien wat een revalidatiecentrum is en wat ze daar allemaal doen om kinderen zo goed mogelijk te laten functioneren.

 

Wij zijn daarom op 21 januari  uitgenodigd om daar te komen.

We vetrekken om 12.00 vanaf Upstairs en zijn ongeveer 15.30 weer thuis.

Geef je op voor 17 januari zodat we weten hoeveel auto’s we moeten regelen. Opgeven kan door een berichtje te sturen naar upstairs.stanne@gmail.com of een appje naar 0638250561 (mob. nr. van Corrie).

Als iemand van de ouders wil rijden, horen we dat ook heel graag.

 

Tot ziens op 21 januari!

Groeten van het JPF (Tineke, Doety, Johan-Klaas, Eerde en Maaike, Sybo, Corrie)

Kerstmusical:

Kerstmusical:

 

Helaas was de geluidsversterking tijdens de musical niet waar we op gehoopt hadden, waardoor de tekst waar de kinderen zo hard op hadden geoefend niet altijd duidelijk overkwam. .Bij de opname van de kerkomroep is het geluid iets beter. Wel even met de volumeknop spelen om tijdens de liedjes het geluid iets zachter te zetten. Wilt u het nog terug kijken dat kan via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21917     Nogmaals veel plezier met de kerstmusical Hotel de herberg.

verslag van Sirkeslag 2022.

Sirkeslag 2022.

Er is al weer een dikke week voorbij, maar op 25 en 26 november hebben we weer Sirkelslag gespeeld. De 25e was voor de 12+ groep. Met 4 jongeren uit onze gemeent en nog 3 jongeren uit Sint Jacobiparochie hebben we 5 verschillende spellen gedaan. Deze spellen worden met behulp van een video gepresenteerd. In deze video kwam ook het verhaal van Ruth naar voren. Dat Naomi haar schoondochter meeneemt naar haar eigen land en dat Ruth daar een vreemdeling is. Hoe gastvrij waren ze daar voor een vreemdeling en hoe gastvrij zijn wij?

De opdrachten die we moesten doen waren puzzels oplossen, limbodansen, een moodboard maken, een voetbal doorgeven met de benen zonder dat de bal weer op de grond kwam en als afsluiter een kettingreactie maken van verschillende voorwerpen. Voor iedereen zat er wel een iets bij waar hij of zij goed is was. Het was een gezellige en geslaagde avond.

 

De dag erna, op 26 november, was er Sirkelslag voor de kinderen van groep 5 t/m 8. Er hadden zich 20 kinderen opgegeven! 1 was ziek en dus bleven er 19 kindeen over om deze spelavond mee te doen. Een grote groep, maar gelukkig hadden we genoeg hulp en verliep de avond gezellig.

Ook deze groep moest spellen doen. Omdat de groep groot was, hadden we de kinderen vooraf in 3 groepen verdeelt en was het een ware competitie welke groep de meeste punten zou halen. Het programma was bijna het zelfde als die van de oudere jeugd. Puzzels, limbodansen, een wenskaart of uitnodiging maken, de voetbal doorgeven en ook een kettingreactie maken.

Op deze avond kwam het verhaal van Zacheus even naar voren in de video. Dat Jezus bij hem aan tafel wilde komen. Na afloop gingen de kinderen enthousiast naar huis. Ook deze avond was zeer geslaagd.

Volgend jaar hopen we weer mee te doen aan Sirkelslag!

 

Kerstmusical KND

De knd kinderen en leiding zijn momenteel druk bezig met het oefenen van de Kerstmusical  met als titel Het Verhaal.

Nog even een maand geduld en we kunnen eerste kerstdag kijken en luisteren naar

Het Verhaal

U komt toch ook !       tot 25 dec

 

 

!

Het werk van de onbezoldigde adviseurs ‘duurzaamheid’ van de kerkenraad op 16 oktober

Op 16 oktober hadden we een vleugeldienst met als thema “Dat rode, dat rode daar” . In de mijmering kwam ook naar voren hoe we zelf vaak verblind worden door “dat rode”. Dat we nogal eens te veel aan consumptie vastzitten, zonder ons te beseffen wat de gevolgen daarvan (kunnen) zijn. In het actieve moment werden de aanwezigen benoemd tot onbezoldigd adviseur van de kerkenraad wat betreft duurzaamheid. Onder genot van een bakkie koffie druk leidde dat tot drukke gesprekken. Hieronder een korte samenvatting van de heel veel adviezen. Twee opmerkingen vooraf: het was ondoenlijk alle bijdragen te noemen en ook was niet bij alles even duidelijk wat werd bedoeld (ligt aan mij natuurlijk), waardoor het soms niet is verwerkt.

Recyclen: uit de ingeleverde adviezen kwam naar voren dat men het liefst zo weinig mogelijk plastic ziet.  Graag dingen gebruiken die je goed kunt opruimen (of gewoon afwassen en weer gebruiken). Doe koffiefilters in de compostbak en scheid je afval. Wees bewuster met wat je met oud papier doet, oude telefoons, lege cartridges, kapotte mobieltjes e.d. Soms zijn dingen opnieuw te gebruiken of leveren ze geld op (voor b.v. een goed doel). Koop geen wegwerpspullen.

Energie: een veel gelezen advies (kwam haast bij iedereen voor) is om de gewone kerkdiensten in de Bining te houden. Bijzondere diensten in de kerk en hou die op 11 graden vanwege het orgel. Gebruik meer de fiets en minder de auto. En in de kerk kan de thermostaat ook wel een graadje lager; het hindert niets om wat meer aan te doen of je jas aan te houden. Vervang waar dat nog moet de lampen door Ledlampen, denk na over zonnepanelen (met accu’s voor energieopslag), warmtepomp en gebruik energiezuinige apparatuur.

Water: vang het regenwater op, is hier een vaak gelezen advies, en gebruik dat b.v. voor het doorspoelen van de toiletten. Ook de kraan hoeft niet onnodig aan. Voor thuis werd meerdere keren genoemd: minder (lang) douchen en wassen met koud water. Tijdens het tandenpoetsen hoeft de kraan niet te stromen.

Leefstijl: wees je bewust van wat je doet (scheelt al 50%). Geen vliegreizen, gebruik vaker de fiets. We moeten naar elkaar omzien. Gooi wat nog goed is niet te snel weg, maar kijk eerst of iets gerepareerd kan worden. Hou je jas aan, dan kan de verwarming lager. We kunnen misschien ook actiever inspelen op het ruilen of inleveren van b.v. kleding of speelgoed.

Inkopen: er rolden een aantal adviezen uit de bus die vaak elkaar overlapten. Koploper was wel de oproep lokaal te kopen, vooral ook bij wereldwinkel, kringloopwinkel en Fairtrade te kopen. Kijk wat je koopt: koop bewust, koop biologisch en duurzaam , koop kwaliteit, koop niet meer dan nodig en let ook op de verpakking. Laat dingen vaker repareren. Koop dingen die te herstellen zijn.

Kerkzijn: misschien kunnen we samenwerken met andere kerken om de kosten te drukken. Vergaderingen zoveel mogelijk op zelfde avond plannen of bij iemand thuis bij kleine groepen. Het mannenkoor kan ook in de Bining oefenen. Bloemengroet ook naar mensen buiten de kerk. Als er niemand in de pastorie woont, dan deze verhuren aan b.v. COA. Lampen niet onnodig laten branden.

En verder: wees bij alles wat je doet zuinig. Help elkaar. Denk b.v. ook aan Schuldhulpmaatje. Onderhoud de gebouwen goed en heb ook aandacht voor statushouders. En wees niet alleen bezig met kerk en begroting, maar hou ook de bedoeling voor ogen die God met ons en de wereld heeft.

vdw

Kerstactie Minima op “t Bildt”

Kerstactie Minima op “t Bildt”

Elk jaar organiseren de gezamenlijke diaconieën van de “oude” gemeente het Bildt een kerst actie voor de minima. Een actie waar veel mensen heel blij van worden, de mensen die iets mogen ontvangen maar ook de mensen die het mogen organiseren en langsbrengen.

Inmiddels is de 1e vergadering geweest, afspraken zijn gemaakt en we hopen er weer een geweldig mooie actie van te maken.

In de kerkemet van november vindt u het aanvraagformulier voor 2022. Ook zal het formulier worden geplaatst in de editie van “Bildt.nu” van 2 november a.s. de actie meedoen. Tevens vindt u hier ook het formulier, deze kan echter niet digitaal worden ingediend.

Ook dit jaar collecteren we voor de kerstactie minima tijdens eeuwigheidszondag op 20 november a.s.

Als u een gift wil doen dan mag dit op rekening van NL21RABO 0149 8802 94 van de Diaconie St. Annaparochie o.v.v. ‘Kerstactie minima’.

En mocht u signalen ontvangen van mensen die onder de doelgroep vallen en het nu extra moeilijk hebben door de inflatie, energieprijzen etc. dan kunt u dat ook doorgeven aan de diaconie. Weet, dat het soms een drempel te hoog is voor mensen om hulp te vragen terwijl ze wel behoefte aan hulp hebben.

Laten we er met zijn allen weer een mooi feest van maken.