College van Kerkrentmeesters


Het College van Kerkrentmeesters regelt de materiële zaken van de kerk.

De belangrijkste bezigheden zijn:
– Het opstellen van de jaarlijkse begroting en jaarrekening
– De inning van de vrijwillige bijdragen
– Het bijhouden van de ledenadministratie
– Het beheren van de archieven
– Verzekeringen regelen en up-to-date houden
– Het onderhoud van de gebouwen en goederen
– Het verzorgen van personeelsbeleid.

Het College verricht deze werkzaamheden zoveel mogelijk met vrijwilligers.

Contactpersoon: A. Bos, Nassaustraat 12, tel. (0518) 401948