Commissie Eredienst

De commissie eredienst heeft als doel om volgens traditie en vernieuwing ondersteuning en informatie te geven bij/aan het vormgeven van de viering van de liturgie in de eredienst.

In overleg met de kerkenraad en de pastores wordt het rooster voor de erediensten opgesteld. Daarnaast wordt overleg gepleegd met de groepen die de erediensten organiseren. In de vergaderingen bespreken we zoveel mogelijk over het inhoudelijk aspect van het vieren van een eredienst. Daarnaast “maken” we zelf diensten zoals de 13 discipelendiensten, de diensten in de stille week, de kerstnachtdienst en we regelen koren en muziekgroepen in de kerk.

De commissie eredienst organiseert samen met vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke parochie de oecumenische diensten, zoals de dienst in de Week van Gebed voor de Eenheid onder de Christenen.

Wij vinden het erg leuk als er zoveel mogelijk gemeenteleden betrokken zijn bij de diensten, en ook als er gemeenteleden zijn die een dienst mee willen uitvoeren

Contactpersoon: Jaep van der Wal, tel. (0518) 402467