Contact

Protestantse Gemeente St. Annaparochie
Gideonkerk
Van Harenstraat 67
9076 BT  St. Annaparochie

Telefoonnummer 0518-403351
Mailadres: info@pgsintannaparochie.nl
Er is parkeergelegenheid achter de kerk (ingang aan de Kempenaerstraat).