Contact

Contact

Protestantse Gemeente St. Annaparochie
Gideonkerk
Van Harenstraat 67
9076 BT  St. Annaparochie

Telefoonnummer 0518-403351
Mailadres: info@pgsintannaparochie.nl
Er is parkeergelegenheid achter de kerk (ingang aan de Kempenaerstraat).

Predikant: Ds. Liesbet Geijlvoet
(e-mailadres: lgeijlvoet@gmail.com)                                     mob. 06-20613138

Pastoraal team: Klarie Brouwer
(e-mailadres: kerkenraad@pgsintannaparochie.nl)           tel. 0518-401868

Diaconaal team: Gert Baatje
(e-adres: diaconie@pgsintannaparochie.nl)                        tel. 0518-402671

Kerkenraad:  Jaep van der Wal
(e-mailadres: kerkenraad@pgsintannaparochie.nl)           mob. 06-10592466

College van Kerkrentmeesters: Klaas Stok
e-mailadres: college@pgsintannaparochie.nl                     mob. 06-53104932

Jeugdteam:  Corrie de Haan
e-mailadres: jeugdouderling@pgsintannaprochie.nl         tel. 0518-850306

Commissie Eredienst: zie kerkenraad

Kerkelijk Bureau:    J.J. de Haan
Jan Geertsplein 2
e-mailadres:kerkelijkbureau@pgsintannaparochie.nl       mob. 06-13530461

Kosters Gideonkerk en Bining: Feike en Sjoukje Kingma
St. Huygenstraat 37
e-mailadres: feikekingma@ziggo.nl                                       tel. 0518-403351 (is tel. nr.  Bining)
tel. 0518-401058 (is tel. nr. thuis)