Jeugdouderling(en)

De jeugdouderling vertegenwoordigd het jeugdwerk (0-50 jaar) binnen de kerkenraad.

Er wordt nou samen gewerkt met de leden van het JPF (jeugdplatform). Samen luisteren en proberen zij, vanuit hun eigen geloof, in gesprek te komen en contact te hebben met de jongeren van 12 tot 25 jaar over geloof en maatschappij. Er worden hiervoor diverse activiteiten aangeboden. We proberen daarbij open te staan voor elkaars mening en rekening te houden met de leef- en denkwereld van de jongeren en zo inzicht te krijgen in die zaken die de jeugd bezig houdt. Hun plek in de samenleving en in de kerk staat centraal.

 

Jeugdouderling Corrie de Haan

(0518) 850306