Jeugdplatform (JPF)

Het JPF coördineert het kinderwerk, tienerwerk en jongerenwerk (0-21 jaar). In het JPF zitten de coördinerende jeugdouderling, een jeugddiaken, de jongerenpastor en anderen die actief zijn binnen het jeugdwerk. En we willen in het komende jaar toewerken naar* een pastorale ouderling met bijzondere opdracht voor jongeren. Deze is samen met de jongerenpastor verantwoordelijk voor het pastoraat voor gemeenteleden van 0 – ± 50 jaar (in geval van jonge gezinnen).

JPF Taken: Taken: Pastoraat 0-50 jaar Activiteiten voor 0-21 jaar Activiteiten 21-50 jaar + Kerk 2.0 (0-50 jaar) Visie Wij geloven dat (jonge) mensen zoeken naar zin in het leven en naar betekenis van hun bestaan. Wij hopen en bidden dat ze in de kerk ruimte vinden om die zin en betekenis te vinden voor hun eigen leven. Omdat we merken dat jonge mensen op hun eigen manier het geloof beleven, zijn we begonnen met Kerk 2.0-diensten. Maar we geloven dat er meer manieren en mogelijkheden zijn om jonge mensen aan te spreken. We willen met hen nadenken over geloofsvragen en helpen groeien in hun geloofsleven. Binnen de gemeente hebben de jongeren en ouderen elkaar nodig om te leren, daarom is ontmoeting tussen jong en oud belangrijk. Bij veel van de activiteiten voor jongeren (en met name voor jonge volwassenen) zal er dan ook vaak overlap zijn met andere activiteiten voor volwassenen.