Kerkelijk bureau

KERKELIJK BUREAU

Het kerkelijk bureau speelt een centrale rol. Hier worden de ledenadministratie en de bijdragenadministratie van de Protestantse Gemeente St.-Annaparochie bijgehouden.

De gemeentelijke gegevens van de leden en daarbij de wijzigingen door geboorte, huwelijk, scheiding, overlijden en verhuizing worden vanuit Basis Registratie Personen via Utrecht digitaal in het Leden Registratie Programma (LRP) geplaatst en kan zo door het kerkelijk bureau verwerkt worden.

Ledenadministratie:   J.J. de Haan, Jan Geertsplein 2, tel. 0518 402071

kerkelijkbureau@pgsintannaparochie.nl

Door het kerkelijk bureau wordt de ledenadministratie bijgehouden en worden de leden van de kerkenraad iedere maand op de hoogte gebracht.

De gemeenteleden kunnen de wijzigingen in Kerkemet lezen.

De administratie van het abonnement op Kerkemet wordt bijgehouden in het LRP.

Voor vragen, wijzigingen en stopzetten van b.v. het abonnement op Kerkemet kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

 

Bijdragenadministratie: B. Lemstra -Timmermans, de Kempenaerstraat 56, tel. 0518 401016

bijdragenadministratie@pgsintannaparochie.nl

De bijdragen kunnen worden gestort op NL81 INGB 0000858273

zoals:

  • Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB),  deze kan men als betaling ook laten incasseren
  • Paascollecte
  • Solidariteitskas
  • Abonnement Kerkemet
  • Verjaardagsfonds
  • Oudejaarscollecte

Voor vragen en/of wijzigingen kunt u contact opnemen met de bijdragenadministratie.