Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit 5 “teams”: pastoraat, diaconaat, jeugd, college van kerkrentmeesters en commissie eredienst. Deze 5 teams worden aangestuurd vanuit de kleine kerkenraad, een soort dagelijks bestuur waarin alle teams vertegenwoordigd zijn. Er zijn 5 wijken die elk hun eigen wijkteam hebben. De jeugdouderlingen zijn niet wijkgebonden, maar richten hun aandacht op het geheel van het jeugdwerk.

De werkzaamheden van de kerkenraad richten zich met name op het pastoraat, ‘omzien naar elkaar’. We vinden het belangrijk om goed om elkaar te denken met warmte, betrokkenheid en samen de schouders er onder te zetten.

De kleine kerkenraad vergadert elke maand, de kerkenraad 2 tot 3 keer per jaar. Naast een stukje toerusting bespreken we de verschillende zaken die in onze gemeente spelen.

Het  beleidsplan 2023-2026 kunt u hier downloaden

U mag ons ten allen tijde vragen stellen