Kerkradio

Via de kerkradio kunnen we luisteren naar de erediensten en de gemeentevergaderingen.

U kunt via onderstaand formulier of via de wijkdiaken een aanvraag hiervoor indienen. Het abonnement bedraagt maandelijks € 10,-. U kunt ook een aanvraag indienen wanneer u voor korte tijd niet in staat bent om naar de kerk te gaan.