Afscheidsdienst 31 januari alleen online

Afscheid ds. Muilwijk
Helaas, dat wat we bedacht hadden – een DOORLOOPdienst – is vanwege de verlenging van de lockdown niet mogelijk. Als we weer 30 gemeenteleden per dienst hadden mogen toelaten, was dat een goede optie geweest, maar in de diensten zoals die nu zijn kan het niet (er hadden zich 70 mensen opgegeven!).
Dus bij dezen voor iedereen die zich had opgegeven: het gaat niet door.
Wat doen we wel:
 Er is op 31 januari een afscheidsdienst in de vorm van een online dienst. U kunt de dienst volgen via www.kerkomroep.nl (of pak de link op onze site!). De dienst wordt bijgewoond door een aantal genodigden (mensen die ook het woord zullen voeren). Deze genodigden vormen op dat moment ook de zanggroep etc.
 Zoals eerder aangegeven: u/jij kunt een schriftelijk woord van afscheid/kaart mailen naar info@pgsintannaparochie.nl of brengen naar K. van Zandbergenstraat 34.
 Zodra dat weer enigszins op een “normale” wijze kan, willen we de gemeente de gelegenheid bieden om meer persoonlijk afscheid te nemen van ds. Muilwijk. Hoe, dat is nu nog niet te zeggen. Maar hou de nieuwsbrief in de gaten!
Namens kerkenraad en “afscheidsgroep”, Jaep van der Wal.