Nieuws van college kerkrentmeesters

Bining:
Eerder hebben we al aangegeven dat een gedeelte van het dak van de Bining aan vervanging toe is en daarom vernieuwd zal moeten worden. Er zijn hier en daar lekkages en ook het zinkwerk moet aangepakt worden. We hebben hiervoor bij enkele bedrijven offertes aangevraagd. Dit wordt z.s.m. vervolgd.

Voortgang pastorie:
Het glaswerk, de vloerisolatie en het schilderwerk buitenom zijn klaar.
De timmermannen zijn nu bezig aan de binnenkant van de pastorie. We wachten nog op de offertes voor de nieuwe vensterbanken en verwijdering muur in de keuken en afsluiting kelder.

 

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen betreffende de Bining en Pastorie.

 

Vraag voor alle gemeenteleden:
– Is alles goed verstaanbaar in de kerk?
– Galmt het in de kerk?

We willen graag inventariseren of er gemeenteleden zijn die hinder ervaren van de akoestiek in de kerk. We horen dit graag vóór 1 augustus.

Vriendelijke groet,

 

namens de kerkrentmeesters