Dienstbaar in de wereld en “op ’t Bildt” 29 september infoavond

Dienstbaar in de wereld en “op ’t Bildt”

 

De afgelopen jaren zijn we, in de PKN kerk van St Annaparochie en Nij Altoenae, bezig geweest, met de organisatie “World Servants”, om het jeugd en leiding mogelijk te maken een reis te ondernemen naar verschillende landen, om daar van betekenis te zijn voor onze medemens.

In 2019 is dat gelukt en zijn 4 jongeren naar Zambia afgereisd om in Donje schoollokalen te bouwen.

Vol goede moed gingen we in 2020 verder om 8 jongeren en 2 leiders naar Zambia te laten gaan om in Changilo een medische kliniek en een woning voor personeel te bouwen. Helaas haalde corona een streep door onze rekening, al is het ingezamelde geld wel naar dit project gegaan zodat het alsnog afgemaakt kon worden.

Natuurlijk een grote teleurstelling voor de deelnemers, maar dit jaar zijn er alsnog 2 jongeren afgereisd naar Panama en naar Sierra Leone.

Ondanks alle tegenslag zien we terug op een tijd van met elkaar optrekken en elkaar bijstaan met een droom waar te maken om in deze wereld het verschil te maken. En dat alles in het besef dat Jezus ons de opdracht gaf goed te doen in deze wereld, veraf en dichtbij.

Is daarmee het verhaal ten einde? Zeker niet. Door de opgedane ervaringen zouden we op deze weg willen doorgaan en dan, als er animo voor is, dit samen te doen met de kerken “op ’t Bildt”. Misschien zijn er bij uw gemeente ook wel leden die zich in willen zetten voor hun naaste.

Natuurlijk kan dat op verschillende manieren en/of met verschillende organisaties. Om ons een beetje te oriënteren hebben wij iemand uitgenodigd van Christian Roma Support om iets te vertellen over wat zij doen voor de Roma in Oost Europa.

Wanneer je hierin geïnteresseerd bent, kom dan langs op donderdag 29 september a.s. in dorpshuis “de Utwyk”, Matthijs Smitstraat 25 in Nij Altoenae.

Wij hopen samen met jou, jong en oud, de kerk te laten zien in deze wereld en samen ons geloof in daden te beleven.

Ineke Veenstra, Tineke Halbersma,

Wim van der Molen en Adriaan Stap.