HERINNERING HERINNERING

De opgavebriefjes voor de activiteiten voor het winterseizoen “Ga mee” kunnen u en jullie deponeren in de doos bij de uitgang Bining of brengen bij een van de genoemde adressen. Dat kan tot en met zondag 8 oktober!. Hebt je geen opgavebriefje meer, ze zijn te vinden in de Kerkemet.