Inspiratiedag met als Thema: Samen Jong.

Inspiratiedag van Classis Fryslân.

 

 

Afgelopen zaterdag was er in De Westereen een inspiratiedag met als Thema: Samen Jong.

Samen met Marian Wijbenga ben ik hier naartoe geweest . Het was een zeer waardevolle dag en we hebben zeker inspiratie op gedaan en gehoord hoe het wellicht anders kan. Predikant Bernard Terlouw van de PG De Westereen vertelde ons dat je in een gemeente een groep betrokken gemeenteleden hebt. Die groep kun je zien als discipelen en zij zetten zich in voor taken in en rond de kerk. Hierover zagen wij een  prachtig filmpje (zie YouTube/‘Dit is discipelschap’).

 

Incidentele kerkbezoekers of leden die wel ingeschreven staan bij de kerk maar weinig tot niet betrokken zijn, benader je anders dan de ‘betrokken groep’. De nadruk zou hierin vooral moeten liggen op verbinding zoeken. Dit kan bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren waar mensen elkaar ontmoeten en elkaar écht zien. Dit is over het algemeen een groep die niet zit te wachten op de reguliere kerkdiensten, maar misschien wel vragen heeft of zoekende is naar zingeving.

Kerk zijn is meer dan alleen de kerkdiensten met elkaar vieren. Het zou beter zijn als de nadruk komt te liggen op samen zoeken en werken aan het koninkrijk van God, in welke vorm dan ook.

 

Tijdens de inspiratiedag was er ook aandacht voor het boek ‘Samen Jong.’ In dit praktische boek over kerk zijn met jong een oud draait het om 6 kernwaarden:

  • Prioriteit aan jongere generaties geven
  • Jezus boodschap serieus nemen
  • Hart hebben voor jongere generaties
  • Verantwoordelijkheid geven aan jongere generaties
  • Warme gemeenschap zijn
  • Beste buren zijn.
  1. Met jongere generaties worden met name de 50-minners bedoeld.

Het is lastig om in een kort stukje even uit te leggen wat dit concreet voor onze gemeente kan betekenen. Maar het allerbelangrijkste is om met elkaar in gesprek te gaan over wat belangrijk is voor de jongere generatie. We moeten hun ideeën serieus nemen en er vervolgens ook echt iets mee doen. Want zoals deze dag zo mooi werd gezegd:” De jeugd is niet de toekomst, maar de jeugd is NU”. Als je wacht tot in de toekomst, dan loop je achterop.

Het volgende voorbeeld (van Wim Beekman, classispredikant) wil ik graag delen: In de tijd van de bijbel zaten de ‘oudsten’ bij de poort van Jeruzalem. Zij renden niet meer mee met de jongere generatie. Terwijl iedereen druk was, zaten zij daar. Iedereen die een vraag had of advies wilde, of misschien even zijn of haar verhaal kwijt moest wist ze te vinden. En dan zaten de ‘oudsten’ klaar om hen op weg te helpen.  Een voorbeeld wat (nu nog) niet 1 op 1 toepasbaar is in onze gemeente. Maar wel een voorbeeld waar we misschien iets van kunnen leren.
Ik denk dat we als gemeente ook heel veel kunnen leren uit het boek ‘Samen Jong’, zodat er toekomst is voor onze gemeente. En als we daar mee bezig gaan zal dat hier en daar best even pijn gaan doen. Maar als we op de oude voet doorgaan dan vissen we lege netten. (De dienst van afgelopen zondag, 23 april, had niet toepasselijker kunnen zijn). We zullen het net aan de andere kant van de boot uit moeten gooien om verder te komen. En wat mij betreft beginnen we daar zo snel mogelijk mee.

Laten we nu alvast beginnen door naar elkaar om te kijken. Vraag oprecht hoe het met iemand gaat. Vraag de jeugd die u treft bijvoorbeeld wat ze deze week hebben beleefd, zodat ook zij zich gezien voelen. En ik hoop dat we het volgende kerkseizoen als gemeente met het thema Samen Jong aan de slag kunnen gaan. Ook hoop ik dat we er bewust van mogen zijn dat samen kerk zijn meer is dan samen de kerkdienst bijwonen.

 

Hartelijke groet,

 

Corrie de Haan (jeugdouderling)