Jacob Nentjes benoemd tot pastor van onze gemeente.

Zondagmorgen werd tijdens het koffiedrinken Jacob Nentjes aan de gemeente voorgesteld als – toen nog mogelijk – nieuwe pastor van onze gemeente (naast ds. Liesbet). Nadat Jasper Keizer vertelt had over de procedure die de “zoekgroep” had gevolgd, kreeg Jacob Nentjes zelf het woord. Voor wie (nog eens) wil beluisteren wát er werd gezegd, u en jij kunnen e.e.a. terugvinden via de kerkomroep (zie de link op de site).

Nadat er een aantal vragen waren gesteld en door Jacob beantwoord, stelde voorzitter Harry Halma de hamvraag: gingen de aanwezigen akkoord met de benoeming van Jacob Nentjes tot pastor van onze gemeente. Niemand verklaarde zich tegen en een applaus volgde.

Aansluitend werd dit in een korte bijeenkomst van de grote kerkenraad bekrachtigd. Jacob en zijn verloofde werden bij de vergadering uitgenodigd en op de hoogte gesteld. Blij met dit nieuws gaven ze aan veel zin te hebben in de nieuwe fase in hun leven.  Jacob besloot de vergadering met een dankgebed.

Jacob Nentjes woont nu nog op Urk, maar het is de bedoeling dat hij op 9 februari 2024 met zijn Gretha trouwt en dan in de pastorie gaat wonen. Zijn benoeming gaat in per 1 oktober a.s. en is vooreerst voor twee jaar. Hij gaat voor 0,5 fte in onze gemeente aan het werk. Naast het werk als pastor blijft hij docent godsdienst aan het Berechja-college op Urk.