Kerstactie Minima op “t Bildt”

Kerstactie Minima op “t Bildt”

Elk jaar organiseren de gezamenlijke diaconieën van de “oude” gemeente het Bildt een kerst actie voor de minima. Een actie waar veel mensen heel blij van worden, de mensen die iets mogen ontvangen maar ook de mensen die het mogen organiseren en langsbrengen.

Inmiddels is de 1e vergadering geweest, afspraken zijn gemaakt en we hopen er weer een geweldig mooie actie van te maken.

In de kerkemet van november vindt u het aanvraagformulier voor 2022. Ook zal het formulier worden geplaatst in de editie van “Bildt.nu” van 2 november a.s. de actie meedoen. Tevens vindt u hier ook het formulier, deze kan echter niet digitaal worden ingediend.

Ook dit jaar collecteren we voor de kerstactie minima tijdens eeuwigheidszondag op 20 november a.s.

Als u een gift wil doen dan mag dit op rekening van NL21RABO 0149 8802 94 van de Diaconie St. Annaparochie o.v.v. ‘Kerstactie minima’.

En mocht u signalen ontvangen van mensen die onder de doelgroep vallen en het nu extra moeilijk hebben door de inflatie, energieprijzen etc. dan kunt u dat ook doorgeven aan de diaconie. Weet, dat het soms een drempel te hoog is voor mensen om hulp te vragen terwijl ze wel behoefte aan hulp hebben.

Laten we er met zijn allen weer een mooi feest van maken.