NOACH’s SOEP

Uitnodiging

Elke vrijdag komt een groep moslims in de Van Harenskerk om er te bidden. Komende vrijdag 4 augustus vieren ze de dag van Ashura. Dan denken ze o.a. aan Allah die de legers van de Farao verdronk, aan Noach die de zondvloed overleefde en aan Jon a die na drie dagen uit de buik van de vis werd gered. Ze eten dan traditioneel “Noach’s soep”.

Via ds. Liesbet nodigt de moslimgemeenschap onze christelijke gemeente van harte uit om samen met hen deze “Noach’s soep” te eten.

U bent welkom op 4 augustus – 14.45 – in de Van Harenskerk. Wel wil men graag weten hoeveel mensen er komen. Dus opgave verplicht. U kunt u opgeven via een briefje in de brievenbus Van Zandbergenstraat 34 of via info@pgsintannaparochie.nl.

De volledige uitnodiging vindt u hieronder:

Beste Ds. Liesbet Geijlvoet,

Elke vrijdag bidden we samen met een groep moslims in de Van Harenskerk.  Misschien heb je dat ook gehoord.  Zoals u weet, zijn er veel gemeenschappelijke punten tussen uw religie, het christendom en de islam.  Het is de dag van Ashura.  Deze dag valt samen met de 10e dag van Muharram volgens de Arabische maankalender en valt elk jaar ongeveer 10 dagen vroeger volgens de momenteel gebruikte zonnekalender.  We denken dat de volgende gebeurtenissen vandaag hebben plaatsgevonden:

  1. Allah, HZ.  Hij schonk een wonder aan Musa (a) op de Dag van Ashura, spleet de zee en begroef Farao en zijn leger in de wateren, en ze werden gered van Farao’s tirannie.

2 Hz.  Noah (a.s.) verankerde zijn schip op de berg Judi op de dag van Ashura en ze overleefden de grote overstromingsramp.

3 Hz.  Yunus (a.s.) werd gered uit de buik van de vis op de Dag van Ashura.

4 Hz.  Adams (a) berouw werd aanvaard op de Dag van Ashura.

5 Hz.  De dag van Ashura werd genomen uit de put die de gebroeders Yusuf hadden gegooid.

6 Hz.  Jezus (as) werd die dag geboren en werd die dag naar de hemel verheven.

7 Hz.  Davids (a.s.) berouw werd die dag geaccepteerd.

8 Hz.  Abrahams (a.s.) zoon Hz.  Op die dag werd Ismail geboren.

9 Hz.  Yakub’s (a.s.) ogen, die gesloten waren vanwege het verlangen van zijn zoon Profeet Yusuf, begonnen die dag te zien.

10 Hz.  Ayyub (a) herstelde die dag van zijn ziekte.

Daarom vasten we vandaag en bidden we tot alle Profeten en hun Ummahs.  We delen ook het Ashura-dessert, bekend als de soep van de profeet Noah, de tweede vader van de mensheid, met onze buren.  Dit is een Anatolische traditie.  Volgens het geloof was er kort voor het einde van de vloed heel weinig voedsel over in de ark van de profeet Noach, en de profeet Noach verzamelde al het resterende voedsel, kookte een soep en bood die aan de mensen op het schip aan.  Bij deze gelegenheid willen wij u en de christelijke gemeente in uw kerk deze soep aanbieden.  Laten we, als het u goeddunkt, een gemeenschappelijke tijd en plaats afspreken.  Dit gebeurt in onze traditie binnen een maand.  Ik wacht op je antwoord.

Met hartelijke groeten,

Imam Ismail Bölükbaşı namens de moslimgemeenschap