Oproep ambtsdrager bijzondere opdracht

Beste gemeenteleden,

In de Kerkemet vond u een oproep voor ambtsdragers bijzondere opdracht. Intussen hebben zich maar liefst 12 personen gemeld voor de informatieavond vanwege deze oproep. Maar misschien hebt u de oproep gemist. Vandaar dat we ‘m op deze wijze voor alle zekerheid herhalen. Mocht u nu denken: o ja! U opgeven voor de informatieavond kan nog tot en met dinsdag 8 augustus.

Hieronder nog eens de oproep zoals die in de Kerkemet stond:

We vertellen u niets nieuws wanneer we melden dat we als gemeente nog steeds kleiner worden. En dat we opnieuw vacatures hebben binnen de kerkenraad (en ook daarbuiten). We weten ook dat een heleboel van jullie al betrokken zijn en binnen de gemeente bezig zijn als b.v. wijkbezoeker of lid van een commissie. En toch deze oproep….

Als we de komende jaren kerk willen zijn, kunnen we dat niet doen met een klein groepje kerkenraadsleden. Het zou betekenen dat er bij enkelen tévéél op het bordje kan komen en het is ook onze gezamenlijke verantwoordelijkheid dat iedereen gezond blijft. Daarom zijn we al tijdens de corona-periode begonnen te proberen zaken anders te regelen. Wanneer iemand uit de kerkenraad vertrok, werd hem of haar gevraagd (een deel) van het werk dat hij/zij deed te blijven doen. Zo wordt een deel van het kerkenraadswerk buiten de kerkenraad “geparkeerd”, waardoor het werk van de rest wat gemakkelijker wordt.

Kortgezegd: we moeten zoveel mogelijk gebruik maken van ieders inzet. Alleen dán komen we weer verder. Daarom ook bij dezen een oproep aan iedereen buiten de kerkenraad om te helpen bij de (ere)diensten. Dat betekent concreet dat je bereid bent een aantal zondagen per jaar (we denken aan 3) dienst te doen als ouderling van dienst of diaken. Velen van jullie kennen het klappen van de zweep, zijn in het verleden al vaker ambtsdrager geweest.

Formeel gezien word je “ambtsdrager met bijzondere opdracht nl. “diensten”, maar hoe we een en ander verder denken te regelen, daarvoor willen we eind augustus/begin september een korte informatieavond organiseren. Maar daarvoor moeten er eerst mensen zijn die zeggen: goed idee, ik doe mee. Samen staan we sterk, ook in kerkenwerk.

Aanmelding voor de informatieavond over deze vorm van ambtsdragerschap kan nog tot en met 8 augustus via info@pgsintannaparochie.nl of via onderstaand strookje (graag zondag in daarvoor bestemde doosje in de Bining doen – alvast bedankt)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Naam: …………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………

Telnr.: …………………………………………………………………………

E-mailadres: ……………………………………………………………….

staat positief t.o.v. deze vorm van ambtsdager-zijn en meldt zich aan voor de informatieavond.