Stap voor Stap wandeling 27 maart St.-Annaparochie

Stap voor Stap wandeling 27 maart 2022 SINT ANNAPAROCHIESinds een aantal jaren worden er door de Protestantse Gemeenten Dronryp e.o., Menaam, Bitgum c.a., Berltsum en Ried-Skingen c.a. ‘Stap voor Stap’-wandelingen gehouden. Elk seizoen wordt er een voorjaars- en najaarswandeling georganiseerd. Respectievelijk in de maanden maart en oktober.

Op 27 maart 2022 willen we onze wandeling houden bij de Protestantse Gemeente te Sint Annaparochie.

We beginnen om 14.00 uur in De Bining met een korte viering en wandelen daarna ongeveer een uur in de mooie omgeving van Sint Annaparochie.

De eerste helft van de wandeling willen we met elkaar kennismaken en/of bijpraten.

Het tweede gedeelte van de wandeling wandelen we in stilte om ons te bezinnen op een tekst met bezinningsvragen en het derde gedeelte van de wandeling willen we elkaar deelgenoot maken van onze gedachten en ervaringen tijdens het bezinningsmoment.

We sluiten het geheel af in De Bining waar we onder het genot van een kopje koffie/thee nog even kunnen napraten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Dronryp e.o. en Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a.,  alistork67@gmail.com of 0518-462009/0622620317.

We hopen op een mooie en inspirerende wandeling.

Met vriendelijke groet,

Jeroen van Olffen, Menaam

Ali Stork, kerkelijk werker