Startzondag en vleugeldienst

Afgelopen zondag mochten we de startzondag vieren. We deden dat met een dienst “Aan tafel”. Dat is het jaarthema en het leek de commissie eredienst niet meer dan mooi om dat ook daadwerkelijk aan tafel te doen.

Een volle Bining, gemeenteleden die twee keer van plek wisselden, afhankelijk van welke bloem of insect ze hadden. Mooie liederen met fijne begeleiding. En we stonden stil bij Zacheüs. Zacheüs bij wie Jezus “aan tafel”  wilde gaan. Aan tafel was in die dagen belangrijk. Aan tafel betekent dat je elkaar met andere oren hoort en met andere ogen ziet. Aan tafel is ook vandaag belangrijk. Dat zie je– hoe eenvoudig eigenlijk ook – hoezeer het

koffiedrinken in onze gemeente wordt gewaardeerd. Jezus toonde zich ten opzichte van Zacheüs als een broeder én als een hoeder van een broeder die in een “verdomhoekje” terecht was gekomen. Iemand die Hem nodig had.

Dat sluit aan bij waar we het komende zondag over willen hebben. Ben ík mijn broeders hoeder? Een vleugeldienst. Opnieuw een dienst in de Bining. Om half tien staat de koffie klaar en bent u/jij van harte welkom. En met in de dienst ook een bakje, maar ook zelf even bezig met waar het over gaat, even van gedachten wisselen met je tafelgenoten, even elkaar horen met – misschien – andere oren en andere ogen. Dat is wat “aan tafel” met je kan doen. Van harte welkom!