Tijd van gebed voor Oekraïne

Tijd van gebed voor Oekraïne.

Na een viering op 16 maart in de Kerk tussen de Dijken op Nij Altoenae was er woensdag een gebedsmoment in de Van Harenskerk in Sint Annaparochie. We staken de kaars van verbinding aan, we hebben gezongen en gebeden voor de mensen in Oekraïne die lijden onder het geweld van de oorlog. En ook voor de landen waar de vluchtelingen worden opgevangen, voor de mensen in Rusland die de moed hebben zich tegen deze  oorlog uit te spreken. Voor de machthebbers die beslissen over oorlog en vrede, dat ze de juiste dingen besluiten, dingen die vrede brengen.

We kunnen zo weinig doen, voelen ons machteloos. En het lijkt maar zo weinig, dat bidden. Maar bidden is niet drukken op een knop en het gebeurt. Bidden is het neerleggen bij God, vragen om Zijn aanwezigheid, om Zijn liefde en vrede in en voor deze wereld en in deze tijd speciaal voor Oekraïne.

Tijd voor gebed voor Oekraïne is op 30 maart in Sint Jacobiparochie, in ’t Beerdhuus,            om 19.30 uur.