Tijd van gebed voor Oekraïne

Vorige week woensdag was de eerste van zes Tijden van gebed voor Oekraïne. We stonden stil bij wat we doen: bidden. En we vroegen ons af hoe dat met dat bidden zit: het lijkt alsof het niets helpt, het lijkt dat God niets doet. Maar het blijft bidden en dat is een ander woord voor vragen. Vragen of God de dingen wil veranderen en meer dan dat kunnen we niet. Bidden is eigenlijk het uit handen geven in de handen van degene die oneindig beter dan wij weet wat goed is.  In dat vertrouwen konden we ook zingen “Laat Hem besturen, waken, ’t is wijsheid wat Hij doet”.  Komende woensdag – 18 mei – is de volgende “Tijd van gebed voor Oekraïne” in de Kerk tussen de Dijken in Nij Altoenae, om 19.30 uur.

De andere diensten zijn:

25 mei  Oudebildtzijl                   Vrije Evangelische gemeente

1 juni    Vrouwenparochie          Bordenakerk

8 juni    St.Anne                            De Skúl  

15 juni  St.Jacob                           ’t Beerdhús