Tijd van gebed voor Oekraïne

Vorige week was de “Tijd van gebed voor Oekraïne” in Vrouwenparochie. We staken de kaars van verbinding aan en kleine lichtjes waarmee we zelf benadrukten dat duister en wanhoop het niet zullen winnen. En we stonden o.a. stil bij het lied “Mijn toevlucht” van Sela:

De Heer is je schild en bevrijder,
De redder die niet van je wijkt.
Onder zijn vleugels ben je veilig.
Zijn wieken beschermen.
Zijn trouw is een veilig schild.

In Gods nabijheid is geen angst meer
Voor de plaag van de dag.
Jou zal niets overkomen;
Open je ogen
En zie dat het kwaad vergaat.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
En overnacht in zijn schaduw,
Zegt tegen de Heer:
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! IK vertrouw op U.

Als je mag wonen bij de Hoogste
Ben je veilig voor het kwaad.
Engelen zullen je dragen.
Je zult je niet stoten,
Maar vertrapt de tegenstand.

Ik bevrijd wie mij liefheeft
En bescherm wie mij kent.
Roep je mij aan, ik geef antwoord.
In de nood ben ik bij je
En bevrijd je van angst.
Ik zal roem en overvloed geven.
Ik zal je redding zijn.
Ik zal je redding zijn.

De volgende keer – de een na laatste – is Tijd van gebed voor Oekraïne in De Skúl bij de Rooms-katholieke vicarij in Sint Anne. Aanvang 19.30 uur.

De laatste keer is op 15 juni in ’t Beerdhús in Sint Jacobiparochie.