Tijd van gebed voor Oekraïne

Tijd van gebed voor Oekraïne.

Wij maken ons zorgen om wat er allemaal gebeurt in Oost-Europa. Het machteloze gevoel om de oorlog in Oekraïne werkt verlammend. En we willen wat doen. Een van de dingen die we als kerk kunnen doen is bidden. De kerken op Het Bildt willen daarom elke woensdag tijd en ruimte vrijmaken om samen stil te staan bij en te bidden voor Oekraïne. Dat doen we steeds op een andere plek, in een andere kerk.  Op 16 maart starten we in de Kerk tussen de Dijken (Nij Altoenae); aanvang 19.30 uur.

16 maart   Nij Altoenae                Kerk tussen de Dijken

23 maart   St.Anne                         Van Harenskerk

30 maart   St.Jacob                        ‘t Beerdhuus

6 april        Oudebildtzijl                Vrije Evangelische Gemeente

13 april      Vrouwenparochie      Bordenakerk

20 april      St.Anne                         De Skúl