Tijd voor Oekraïne 25 mei

Vorige week was de gebedsdienst in de “Kerk tussen de dijken” op Nij Altoenae. Daar klonk onder andere het bekende gedicht van ds. Niemöller:

Toen de nazi’s de communisten arresteerden, heb ik gezwegen; ik was immers geen communist.

Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten, heb ik gezwegen; ik was immers geen sociaaldemocraat.

Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niet geprotesteerd; ik was immers geen vakbondslid.

Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd; ik was immers geen Jood.

Toen ze mij kwamen halen was er niemand meer, die nog protesteren kon.

Het is nodig om in beweging te komen wanneer onrecht dreigt. Om wat te doen – helpen, geld geven, bidden – omdat, als je niets doet, dat niet alleen gevolgen heeft voor mensen ver weg maar uiteindelijk ook voor jezelf.

Komende woensdag – 25 mei – is de “Tijd van gebed voor Oekraïne” in Oudebildtzijl bij de Vrije Evangelische Gemeente om 19.30 uur.

De andere diensten zijn:

1 juni    Vrouwenparochie          Bordenakerk

8 juni    St.Anne                            De Skúl  

15 juni  St.Jacob                           ’t Beerdhús