Twee vragen

Beste gemeenteleden,

Met deze nieuwsbrief willen we jullie uitnodigen een reactie te geven op twee onderwerpen. Beide komen binnenkort op de agenda van de kleine kerkenraad en het leek ons goed om – voor zover dat op deze manier kan – ook jullie mening te horen.

  1. Dit jaar hebben we 6 ochtenddiensten in de Van Harenskerk gehad. Normaal waren die in de zomervakantie. Omdat we niet wilden dat de gemeenteleden die thuis de diensten volgen 6 weken niets zouden kunnen zien, is er voor gekozen om op de laatste zondag van maart t/m augustus dienst in de Van Harenskerk te houden (die diensten waren overigens wél via de kerkomroep te beluisteren). Immers, het uitzenden van de diensten via de kerkomroep wordt erg gewaardeerd.

Onze vraag: wat is uw mening over deze verdeling van de kerkdiensten in de Van Harenskerk over het jaar?

2. We hebben dit jaar twaalf gebedsdiensten georganiseerd vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat deden we als kerken van het Bildt, de 4 protestantse, de vrije evangelische en de rooms-katholieke. We denken er over na om te proberen in 2024 zes Bildtse zomerdiensten te organiseren, in en door de 6 genoemde kerken. Dat heeft praktische redenen (het is steeds lastiger predikanten te vinden en het geeft wat ruimte en lucht aan kosters, organisten en preekvoorzieners), maar we denken ook dat we op termijn elkaar steeds meer nodig zullen hebben. Immers, elke gemeente krimpt en een “Bildt-gemeente” over een x-aantal jaren is wellicht een dringende noodzaak. Met die zes Bildtse zomerdiensten kunnen we wellicht beginnen alvast wat naar elkaar toe te groeien.

Onze vraag: wat is uw mening over dit idee van zes Bildtse zomerdiensten?

 Uw antwoord kunt u mailen naar info@pgsintannaparochie.nl of in de brievenbus doen van de kerk of die van Jaep van der Wal, K. van Zandbergenstraat 34.