Week van het gebed – 16-23 januari 2022

Komende week is de week van gebed voor de eenheid onder de christenen. Die week wordt in St.-Annaparochie besloten met een oecumenische viering. Voorgangers zijn ds. Margarithe Veen en mw. Marjan Wewerinke. Het thema is Licht in het duister.

Het materiaal is voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is. Meer dan ooit heeft het Midden-Oosten een hemels licht nodig om de volken daar te leiden. De ster van Betlehem is een teken dat God met zijn volk meegaat, hun pijn voelt, hun geschreeuw hoort en hen compassie betoont.

 

Ook in andere delen van de wereld lijden onschuldige mensen onder geweld, onrecht en onderdrukking. In die omstandigheden zoeken mensen naar een teken dat God met hen is. Ze zoeken de pasgeboren koning van zachtmoedigheid, vrede en liefde. Maar waar is de ster die de weg naar Hem wijst? Ook in dit opzicht is het de roeping van de kerk om als de ster te zijn en mensen te wijzen op Christus, die het licht van de wereld is.

 

Door verdeeldheid onder christen wordt dat licht echter verduisterd, waardoor anderen de weg naar Christus niet kunnen vinden. Omgekeerd worden christenen die verenigd zijn in het aanbidden van Christus juist een teken van de eenheid die God verlangt voor heel zijn schepping.

 

We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De coronapandemie en wat daaruit voortvloeit heeft dat eens te meer onderstreept. De ster die tweeduizend jaar geleden opging, roept ons nog steeds om samen op zoek te gaan naar Christus en eensgezind Hem te aanbidden. Dan zal de Geest onze harten veranderen, zodat wij schijnen als licht in het duister.