Ouderlingen

Het pastoraat is voor ons erg belangrijk, het ‘omzien naar elkaar’.

Het pastoraat wordt gevuld door contactpersonen, ouderlingen en de jeugdpastor en dominee. Zij organiseren met elkaar de groothuisbezoeken en komen bij u langs.