Pastoraat

Pastoraat is de ontmoeting met de ander. Je loopt een eindje mee en luistert.
Vergelijkbaar met het Bijbelverhaal van de Emmaüsgangers.
Pastoraat ofwel “omzien naar elkaar” betekent voor ons belangeloze en gerichte aandacht voor de ander.

De mensen die zich hiermee bezighouden zijn niet alleen de ouderlingen maar ook wijkbezoek(st)ers en de predikant/pastor.
Soms vernemen wij belangrijke zaken over het wel en wee van onze gemeenteleden via meelevende (andere) gemeenteleden, maar dit is lang niet altijd het geval.
Daarom is het noodzakelijk dat u ons zelf op de hoogte houdt als er belangrijke dingen in uw leven gebeuren of in het leven van uw huisgenoten of in uw familiekring.
Wij vragen u/jou dus om in voorkomende gevallen contact op te nemen.

Gemeenteleden, maar ook niet gemeenteleden kunnen via hun wijkbezoek(st)er een beroep doen op pastoraal bezoek door een mail te sturen via deze link of bellen naar telefoonnummer (0518)855014