Welkom

De diensten zijn online te volgen via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21917

Van harte welkom op de site van de Protestantse Gemeente te St. Annaparochie! Wij zijn (naar eigen zeggen) een veelkleurige gemeente waar ruimte is voor verschillende geloofsopvattingen,
veranderingen en experimenten.
Een gemeente die dat ook graag wil uitstralen naar buiten de kerkmuren.
Op het mooie Bildt vinden wij onze plek.

Veel plezier op onze site!