Werkgroep Zending en Evangelisatie

Wij informeren de gemeente over het zendingswerk en projecten. Een aantal maal per jaar wordt er gecollecteerd voor het project dat wij hebben gekozen. We doen aan fondswerving door de verkoop van kalenders, collecten en vrijwillige bijdragen.

Daarnaast trachten wij het evangelie onder de mensen te brengen door de verspreiding van de Elisabethbode, bijbelverkoop op de markt, lectuurverspreiding met kerst.

We zijn contactadres voor het Nederlands Bijbel Genootschap

Contactpersoon: Harmen Wijbenga, Altoenaestraat 39 – tel. 06-50971685
Bezorging Elisabethbode: Janneke Bos – tel. 0518-401948