Open deuren Van Harenskerk

Van HarenskerkOnze gemeente is in 2005 ontstaan uit de Gereformeerde Kerk en de Hervormde gemeente, vandaar de twee kerken in ons logo. De kerk van de Hervormde gemeente, de Van Harenskerk, is in 2012 overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken, maar blijft toch ook met ons verbonden. Vandaar een plekje op deze website.

Sinds 2000 staan de deuren van de monumentale Van Harenskerk open voor bezoekers. Dit vindt elke zaterdag in de maanden mei tot en met september plaats. Een enthousiaste groep zorgt voor de organisatie, de PR, het ontvangen van de gasten en rondleidingen. Het is een hechte groep vrijwilligers, wonend in St. Annaparochie. De doelstelling van deze Open Deuren is om de Van Harenskerk voor de toekomst te bewaren. Ook willen we met elkaar, vanuit de kerk vriendelijkheid en gastvrijheid bevorderen, waar veel behoefte aan is. De gelden die worden gegenereerd, worden besteed aan restauratie van het interieur en het orgel. In het afgelopen voorjaar hebben de muren een opknapbeurt ondergaan en konden de zittingen van de stoelen worden hersteld of vernieuwd.

Voor informatie kunt u terecht bij Cor Krottje, tel. 401959